Jakie mam prawa w odniesieniu do seksualności?

Prawa w odniesieniu do seksualności wynikają z praw człowieka. Prawa człowieka zostały uznane przez większość państw na świecie. Również Niemcy uznały prawa człowieka i muszą ich przestrzegać.

Prawo do wolności seksualnej

Masz prawo do samodzielnego decydowania o Twojej seksualności. Oznacza to, że samodzielnie decydujesz, czy i w jaki sposób chcesz praktykować swoją seksualność.

Wszystkie czynności seksualne, niezależnie od wieku, muszą być dobrowolne, to znaczy, że nikt nie może Cię zmuszać do czynności seksualnych.

Masz możliwość wolnego wyboru partnera czy partnerki.

Nikt nie ma prawa Cię dyskryminować czy atakować z powodu Twojej seksualności.

Prawo do równego traktowania

W Niemczech wszyscy ludzie mają prawo do równego traktowania. Nikt nie ma prawa być dyskryminowanym ze względu na płeć, pochodzenie, religię, światopogląd, wiek, stan zdrowia (np. zakażenie wirusem HIV, niepełnosprawność ruchowa/umysłowa) czy orientację seksualną.

Prawo do zawarcia lub niezawierania małżeństwa

Masz prawo samodzielnie podejmować decyzję, czy chcesz zawrzeć małżeństwo, z kim i kiedy ma to nastąpić. Nikt nie ma prawa Cię zmuszać do poślubienia konkretnej osoby. Możesz również zdecydować, że nie chcesz zawierać związku małżeńskiego.

Jeśli żyjesz w związku małżeńskim i chcesz go zakończyć, możesz się rozwieść.

Prawo do planowania rodziny

Możesz samodzielnie określić, ile dzieci chcesz mieć ze swoją partnerką lub ze swoim partnerem. Nikt nie może Cię zmusić do posiadania dzieci. Najlepiej porozmawiaj o tym ze swoją partnerką lub partnerem i podejmijcie wspólną decyzję

Prawo do informacji na temat środków antykoncepcyjnych i do ich stosowania

Prezerwatywa

Masz prawo do informacji na temat środków antykoncepcyjnych. Dzieci i młodzież otrzymują informacje na temat środków antykoncepcyjnych np. poprzez edukację seksualną w szkole. Dorośli mogą uzyskać informacje w poradniach lub u lekarzy. Oprócz tego niemieckie BZgA (Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej) oferuje broszury i materiały w internecie na ten temat.

Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz stosować antykoncepcję czy nie. Najlepiej porozmawiaj o tym z Twoją partnerką lub partnerem i podejmijcie wspólną decyzję.

Prawa dziewcząt i kobiet w sytuacji (niechcianej) ciąży

W Niemczech dziewczęta i kobiety w przypadku niechcianej ciąży mają możliwość jej przerwania w pierwszych 12 tygodniach. Za to nie można zostać ukaranym. Odnośnie przerwania ciąży istnieją przepisy prawne, których trzeba przestrzegać.  

Również po przerwaniu ciąży (aborcji) istnieje możliwość uzyskania porad i wsparcia.

Dziewczęta i kobiety nie mogą być zmuszane do przerwania ciąży.

Prawo do ochrony przed przemocą seksualną

Każdy sam decyduje o swoim ciele i o tym, jakie formy dotyku dopuszcza, a jakich nie akceptuje. Dotyczy to również dotyku ze strony członków rodziny czy znajomych. Jeśli ktoś dotyka Cię wbrew Twojej woli lub zmusza Cię do czynności seksualnych, jest to wykorzystywanie seksualne. Porozmawiaj o tym z kimś, komu ufasz.

Jeśli nie wiesz, do kogo się możesz zwrócić, odwiedź którąś z poradni. Przemoc seksualna może dotyczyć dziewcząt/kobiet, jak również chłopców/mężczyzn.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc