Какви са правата ни по отношение на сексуалността?

Правата във връзка със сексуалността произтичат от човешките права. Правата на човека са подписани от повечето страни в света. Германия също ги е подписала и трябва да ги спазва.

Право на сексуално самоопределение

Вие имате право сами да определите собствената си сексуалност. Това означава, че сами решавате по какъв начин и доколко ще изявявате сексуалността си. 

Всички сексуални действия, независимо на каква възраст се изявяват, трябва да са доброволни, т. е. никой няма право да Ви принуди да извършвате сексуални действия, ако не желаете. 

Може свободно да избирате партньора/партньорката си. 

Никой няма право да Ви дискриминира или напада заради Вашата сексуалност.

Право на равно третиране

В Германия всички хора имат право на еднакво третирани. Никой не може да бъде дискриминиран заради неговия пол, произход, религия, светоглед, възраст, здравословно състояние (напр. HIV-положителен, физическо/умствено увреждане) или сексуална ориентация.  

Право да сключите брак или да не го сторите

Вие имате право сами да решите дали искате  да сключите брак, с кого и кога искате да го сключите. Никой няма право да Ви принуждава да сключите брак с конкретно лице. Ваше право е да решите, че не желаете да сключвате брак. 

Ако сте сключили брак и на по-късен етап решите, че вече не го желаете, имате право да се разведете.

Право за планиране на семейството

Може сами да решите дали и колко деца искате да имате с партньора/партньорката си. Никой не може да Ви принуждава да имате деца. Най-добре е да обсъждате и решавате тези въпроси заедно с партньора/партньорката си.  

Право на информация за контрацептивните методи и тяхното прилагане

презерватив

Вие имате право да се информирате за контрацептивните средства. Децата и младите хора получават информация за контрацептивните средства чрез училищното обучение по сексуално здраве. Възрастните могат да се информират в консултативни приемни или чрез лекар. Освен това BZgA, Германският федерален център за здравно образование, предлага брошури по темата и съответна информация по интернет.

Вие сами може да изберете дали да се предпазвате чрез контрацепция или не. Най-добре е да обсъждате и решавате тези въпроси заедно с партньора/партньорката си.

Права на девойки и жени при нежелана бременност

В Германия девойките и жените имат възможност да прекратят нежелана бременност през първите дванадесет седмици. За прекратяване на бременност има законови разпоредби, които трябва да се спазват.

Бременните девойки и жени не може да бъдат принуждавани да прекратят бременността си.

Девойките и жените получават консултации и помощ и след прекратяването на бременността. 

Право на защита от сексуално насилие

Единствено Вие разполагате с тялото си и единствено Вие решавате дали и какъв физически допир да допуснете или да отхвърлите. Това важи и за допир от членове на семейството или от познати. Ако някой Ви пипа без Ваше съгласие или Ви принуждава към сексуални действия, това означава, че сте подложени на сексуално посегателство. В този случай е добре да се обърнете за съвет и помощ към човек, на когото имате доверие.  

Ако не знаете към кого да се обърнете за съвет и помощ, отидете в някоя приемна. На сексуално насилие може да са подложени както девойки/жени, така и младежи/мъже. 

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ