Прекъсването на бременност е медицинска процедура, която извършва лекар , за да прекрати Вашата бременност.

Прекъсване на бременност може да се извършва само при определени условия. Преди прекъсване на бременност Вие задължително провеждате разговор-консултация в служба за консултации при конфликт на бременност.

Консултация

Консултант ще разговаря с Вас за ситуацията, в която се намирате, и различните възможности. Той ще обясни какви финансови и социални помощи можете да получите, ако искате да износите бременността и ще Ви информира за контрацептивните методи.

Жена разговаря с консултант в клиника за аборти

Методи за прекъсване на бременност

Има два метода за прекъсване на бременност:

  1. Прекъсване на бременност с лекарства до 63-я ден от последната менструация. Вие трябва да вземете лекарство и отново да дойдете на друга дата, за да вземете още лекарства. Прекъсването на бременност с лекарства предизвиква спонтанен аборт. Няколко дни Вие ще имате загуба на кръв.
  2. Аспирационен кюретаж: до 14-та седмица след последната менструация. Лекарят извършва кратка обща анестезия или Ви поставя местна упойка в шийката на матката. Лекарят аспирира с малка тръба лигавицата на матката и ембриона. Така слага край на бременността.

Жената може да извърши прекъсване на бременността без съгласието на своята партньорка /своя партньор.

Спешно решение

След прекъсване на бременност Вие винаги можете да имате деца.

Прекъсването на бременност не е контрацептивен метод. То е решение при спешен случай.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ