Ако сте бременна и не искате да износите плода, в Германия Вие можете да прекъснете бременността.

За целта има закони:

 • Само гинеколог има право да извършва прекъсване на бременност.
 • По принцип прекъсване на бременност може да се извърши само до дванадесетата седмица след оплождането на яйцеклетката.
 • Преди прекъсването на бременността Вие задължително трябва да отидете за разговор-консултация в служба за консултация за (конфликт) при бременност. Веднага след консултацията ще получите удостоверение за консултация. Удостоверението за консултация е документ. Удостоверението за консултация показва, че сте посетили служба за консултации. Удостоверението за консултация Ви е нужно, за да има гинекологът право да извърши прекъсване на бременността. Има служби за консултация, които не издават удостоверения за консултация: Каритас (Caritas) и Социалната служба на жените-католички (Sozialdienst Katholischer Frauen) не издават удостоверения за консултация, те обаче също консултират на тема конфликт при бременност. Службите за консултация в близост до Вас ще откриете тук.
 • Гинекологът има право да извърши прекъсване на бременността едва три дни след разговора-консултация, така че да имате достатъчно време да вземете решение.
 • Ако сте на 16 години и по-възрастна, Вие решавате сама дали искате да износите плода или не.
 • Ако сте на възраст между 14 и 16 години, гинекологът преценява дали сте достатъчно зряла да вземете сама решение. Ако лекарят е на мнение, че не сте достатъчно зряла, Вашите родители трябва да дадат съгласието си за прекъсване на бременността. Вашите родители трябва да кажат на лекаря дали дават съгласието си.
 • Ако сте на възраст под 14 години, Вашите родители задължително трябва да дадат съгласието си за прекъсването на бременността. Вашите родители трябва да кажат на лекаря, че дават съгласието си за това.
 • Никой не може да Ви принуждава да прекъснете бременността, ако Вие не желаете. Никоя жена не може също да бъде принуждавана да износи плода.
Жена разговаря с консултант в клиника за аборти

Как протича прекъсването на бременност

Разговор-консултация

 • Разговорът-консултация е безплатен.
 • Често пъти Вие можете да избирате дали искате да разговаряте с мъж или жена.
 • Ако желаете, Вашата партньорка/Вашият партньор или друго лице може да дойде с Вас.
 • Много женски консултации предлагат също консултация на различни езици или участие на преводач.

В разговора-консултация

 • Вие можете да задавате всякакви въпроси,
 • да научите какво прави гинекологът при прекъсване на бременност,
 • Ви обясняват на каква помощ можете да разчитате, ако решите да запазите бременността.

След разговора-консултация

 • службата за консултации ще Ви даде удостоверение за консултация (консултантските служби на Каритас и Социалната служба на жените-католички няма да Ви издадат удостоверение за консултация). Удостоверението за консултация показва, че се водили разговор-консултация. Вземете на спокойствие решение дали искате да износите плода или да прекъснете бременността.

Ако след разговора-консултация Вие желаете да износите плода:

 • Вие не сте длъжни да информирате когото и да било защо все пак бихте искали да родите детето.
 • По време на бременността Вие имате право на изследвания за ранна диагностика при гинеколог. Гинекологът ще Ви преглежда редовно, за да се види дали Вие и детето сте здрави.
 • В службите за консултация ще Ви отговорят на всички въпроси, свързани с бременността, също относно финансови помощи и възможности за подпомагане.

Ако след разговора-консултация желаете да прекъснете бременността:

 • Вие ще отидете с удостоверението за консултация при гинеколог.
 • Гинекологът ще Ви прегледа и ще установи откога сте бременна. Забременяването трябва да е настъпило преди не повече от дванадесет седмици.
 • Гинекологът ще Ви насрочи дата за прекъсване на бременността. Датата не бива да е по-рано от три дни след консултацията.
 • На насрочената дата Вие също можете да решите дали все пак желаете да износите плода.
 • На насрочената дата гинекологът ще извърши прекъсване на бременността.

Особени причини за прекъсване на бременност

Здравословни причини (медицинска индикация)

Законът казва: Прекъсването на бременност се разрешава, ако може да се предотврати опасност за живота и опасност от тежко увреждане на физическото или душевното здраве на бременната, когато опасността не може да се предотврати по друг допустим за нея начин.

Това означава: когато поради бременността здравето или животът на майката е в опасност. Или когато няма други възможности да се предпази физическото и душевното здраве на майката. В този случай бременността може да се прекъсне също след дванадесетата седмица.

Изнасилване (криминологична индикация)

Когато жена или момиче забременее вследствие изнасилване, лекарят може да прекъсне бременността в първите дванадесет седмици след забременяването.

Колко струва прекъсването на бременност?

Прекъсването на бременност струва около 350 до 600 евро.

Ако нямате пари, разноските могат да бъдат поети. Попитайте за това при консултацията.

Държавните здравни каси поемат разноските при медицинска или криминологична индикация.

След прекъсването на бременността

Ако след прекъсването на бременността имате още въпроси и Ви е нужна помощ, ще Ви съдействат в някоя женска консултация. Вие можете да се обърнете също към друга женска консултация. Консултацията е безплатна.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ