Jeżeli jesteś w ciąży i nie chcesz jej kontynuować, wówczas w Niemczech możesz przerwać ciążę.
Zezwalają na to odpowiednie przepisy:

 • Przerwania ciąży może dokonać wyłącznie lekarka / lekarz ginekolog.
 • Przerwania ciąży wolno dokonać zasadniczo tylko do dwunastego tygodnia od zapłodnienia komórki jajowej.
 • Przed dokonaniem zabiegu przerwania ciąży musisz udać się na konsultację w poradni ds. ciąży i konfliktów dotyczących ciąży. Bezpośrednio po konsultacji otrzymasz dokument potwierdzający odbytą konsultację, tzw. Beratungsschein. Zaświadczenie potwierdzające odbycie konsultacji stanowi dokument. Zaświadczenie o odbyciu konsultacji potwierdza, że byłaś w poradni. Zaświadczenia potwierdzającego odbycie konsultacji potrzebujesz, aby lekarz ginekolog miał prawo przeprowadzić zabieg przerwania ciąży. Istnieją również poradnie, które nie wystawiają zaświadczenia potwierdzającego odbycie konsultacji: Caritas i Sozialdienst Katholischer Frauen [Socjalna Służba Katoliczek] nie wystawiają żadnych zaświadczeń potwierdzających odbycie konsultacji, przy czym prowadzą jednak doradztwo w przypadku konfliktów dotyczących ciąży. Poradnie w swojej okolicy znajdziesz tutaj.
 • Lekarzowi ginekologowi wolno przeprowadzić zabieg przerwania ciąży dopiero trzy dni po konsultacji, abyś miała wystarczająco dużo czasu na podjęcie decyzji.
 • Jeżeli masz 16 lat lub jesteś starsza, wówczas sama decydujesz o tym, czy chcesz donosić ciążę czy też nie.
 • Jeżeli masz ukończone 14 lat, ale nie skończyłaś jeszcze 16 roku życia, wówczas lekarz ginekolog stwierdzi, czy jesteś wystarczająco dojrzała, aby samodzielnie podjąć decyzję. Jeżeli lekarka / lekarz stwierdzi, że nie jesteś wystarczająco dojrzała, wówczas Twoi rodzice muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży. Twoi rodzice muszą powiedzieć lekarce / lekarzowi, że wyrażają na to zgodę.
 • Jeżeli masz mniej niż 14 lat, wówczas Twoi rodzice muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży. Twoi rodzice muszą powiedzieć lekarce / lekarzowi, że wyrażają na to zgodę.
 • Nikt nie może Cię zmusić do przerwania ciąży, jeżeli tego nie chcesz. Żadna kobieta nie może zostać również przymuszona do tego, aby donosić ciążę.

Kobieta rozmawiająca z doradcą w klinice aborcyjnej

Co cię czeka przed przerwaniem ciąży

Konsultacja

 • Konsultacja jest bezpłatna.
 • Często sama możesz wybrać, czy wolisz porozmawiać z mężczyzną czy też z kobietą.
 • Jeżeli chcesz, możesz przyjść ze swoim partnerem / swoją partnerką lub też z inną osobą.
 • Wiele poradni ds. ciąży oferuje także konsultacje w różnych językach lub wsparcie tłumaczki / tłumacza.

W trakcie konsultacji

 • możesz zadawać wszelkie pytania,
 • dowiesz się, jakie czynności będzie wykonywać lekarka / lekarz ginekolog w trakcie zabiegu przerwania ciąży,
 • uzyskasz informacje o istniejących możliwościach wsparcia w przypadku, gdy zdecydujesz się na przerwanie ciąży.

Po konsultacji

 • otrzymasz od poradni zaświadczenie potwierdzające odbycie konsultacji (W przypadku poradni Caritas i Socjalnej Służby Katoliczek nie otrzymasz zaświadczenia potwierdzającego odbycie konsultacji.). Zaświadczenie o odbyciu konsultacji potwierdza, że odbyłaś rozmowę w poradni.
  Sama podejmij w spokoju decyzję, czy chcesz kontynuować ciążę, czy też chcesz poddać się zabiegowi przerwania ciąży.
   

Jeżeli po konsultacji chciałabyś donosić ciążę:

 • nikogo nie musisz informować o tym, dlaczego jednak chcesz mieć dziecko.
 • W trakcie ciąży masz prawo do badań pozwalających na wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju u lekarki / lekarza ginekologa. Lekarka / lekarz ginekolog w regularnych odstępach czasu będzie badać, czy Ty i Twoje dziecko jesteście zdrowi.
 • W poradniach otrzymasz odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania dotyczące ciąży, jak również dotyczące pomocy finansowej i możliwości uzyskania wsparcia.

Jeżeli po konsultacji chciałabyś przerwać ciążę:

 • Udajesz się z zaświadczeniem potwierdzającym odbycie konsultacji do lekarki / lekarza ginekologa.
 • Lekarka / lekarz ginekolog zbada Cię i stwierdzi, od kiedy jesteś w ciąży. Od poczęcia nie może minąć więcej czasu niż dwanaście tygodni.
 • Lekarka / lekarz ginekolog wyznaczy Ci termin wizyty, w którym zostanie przeprowadzony zabieg usunięcia ciąży. Wizyta może odbyć się najwcześniej trzy dni po odbyciu konsultacji.
 • Nawet w dniu wizyty możesz jeszcze zdecydować się, żeby jednak donosić ciążę.
 • W wyznaczonym terminie lekarka / lekarz ginekolog dokona przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.

Szczególne powody przerwania ciąży

Powody zdrowotne (wskazanie medyczne)  

Prawo przewiduje, co następuje: Przerwanie ciąży jest dozwolone w celu zapobieżenia zagrożeniu życia lub zagrożeniu ciężkiego uszczerbku zdrowia fizycznego lub psychicznego ciężarnej, jeżeli zagrożeniu nie można zapobiec w żaden inny możliwy do przyjęcia sposób.

Oznacza to: sytuację, w której ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia matki. Lub też - jeżeli nie istnieją żadne inne możliwości, aby chronić zdrowie fizyczne i psychiczne lub życie matki. W takim przypadku ciążę można przerwać również po upływie dwunastu tygodni.

Zgwałcenie (wskazanie kryminalne)

Jeżeli kobieta lub dziewczyna zaszła w ciążę wskutek gwałtu, wówczas lekarka / lekarz może dokonać przerwania ciąży w pierwszych dwunastu tygodniach od zapłodnienia.

Ile kosztuje przerwanie ciąży?

Zabieg przerwania ciąży kosztuje około 350 do 600 euro.

Jeżeli nie masz pieniędzy, koszty przeprowadzenia zabiegu mogą zostać pokryte. Możesz zapytać o to w trakcie konsultacji.

W przypadku wskazań medycznych lub kryminalnych koszty przejmują powszechne kasy chorych.

Po przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży

Jeżeli po przeprowadzeniu zabiegu przerwania ciąży masz jeszcze jakieś pytania i potrzebujesz pomocy, wsparcie znajdziesz w którejś z poradni ds. ciąży. Możesz udać się również do innej poradni ds. ciąży. Konsultacje są bezpłatne.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc