Jeżeli nie planowałaś ciąży, możesz wybrać jedną z 3 możliwości. Możesz samodzielnie wybrać, czy chcesz:

  1. Kontynuować ciążę i zatrzymać dziecko;
  2. Kontynuować ciążę i oddać dziecko do adopcji.

    W niektórych krajach kobiety mogą urodzić dziecko w szpitalu bez podawania imienia i nazwiska. Szpital może też nie udzielać informacji na temat imienia i nazwiska matki. Po porodzie matka opuszcza szpital. Po jakimś czasie dziecko jest oddawane do adopcji;
  3. Przerwać ciążę, przeprowadzając aborcję. Aborcję można przeprowadzić do 12 tygodnia ciąży.

Aby zapobiec nieplanowanej ciąży, możesz stosować antykoncepcję.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc