Ако не планирате да забременеете, имате три възможности. Вие можете да изберете да:

  1. Продължите бременността и да задържите детето;
  2. Продължите бременността и да дадете детето за осиновяване.

    В някои държави жените могат да родят детето в болницата, без да оставят името си, или без да е нужно болницата да разкрива името на майката. След раждане майката напуска болницата. Детето се оставя за осиновяване след определено време;
  3. Прекратите бременността чрез аборт. Абортът е възможен до 12-та седмица от бременността.

За да не допускате непредвидена бременност, може да използвате контрацепция.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ