Adopcja

Proces, w wyniku którego dana osoba staje się prawnym opiekunem dziecka.