Adoptimi

Procesi që ju bën juve prindin e ligjshëm të fëmijës së dikujt tjetër.

Adoption

Process which makes you the legal parent of somebody else's child.