Als u zwanger bent en de zwangerschap wilt afbreken, kunt u in Duitsland abortus laten doen.

Hier zijn wettelijke regels voor:

 • Een abortus mag alleen worden gedaan door een gynaecoloog.
 • Abortus mag in principe alleen worden gedaan tot de twaalfde week na de bevruchting van de eicel.
 • Vóór de abortus moet u op adviesgesprek bij een adviescentrum voor zwangerschapsconflicten. Meteen na het adviesgesprek krijgt u hiervan een bewijs. Een adviesbewijs is een officieel document dat laat zien dat u bij een adviescentrum was. U heeft het adviesbewijs nodig om de gynaecoloog een abortus te laten doen. Er zijn ook adviescentra die geen adviesbewijs afgeven. De organisaties Caritas en Sozialdienst Katholischer Frauen geven geen adviesbewijzen af, maar geven wel advies rond conflicten over zwangerschap. Adviescentra bij u in de buurt vindt u hier.
 • De gynaecoloog mag pas drie dagen na het adviesgesprek de zwangerschap afbreken, zodat u voldoende tijd heeft voor een besluit.
 • Als u 16 jaar of ouder bent, beslist u zelf of u de zwangerschap wilt voortzetten of niet.
 • Als u 14 of 15 jaar oud bent, schat de gynaecoloog in of u rijp genoeg bent om zelf te beslissen. Als de dokter denkt dat u niet rijp genoeg bent, is toestemming van uw ouders nodig voor een abortus. Uw ouders moeten de dokter dus zeggen dat ze ermee instemmen.
 • Als u jonger bent dan 14 jaar, is toestemming van uw ouders nodig voor een abortus. Uw ouders moeten de dokter dus zeggen dat ze ermee instemmen.
 • Niemand mag u dwingen om een abortus te laten doen, als u dat niet zelf wilt. Maar geen enkele vrouw mag ook worden gedwongen een zwangerschap voort te zetten.
Een vrouw heeft een gesprek met een zorgverlener in een abortuscentrum

Procedure voor een abortus

Het adviesgesprek

 • Het adviesgesprek is gratis.
 • Vaak kunt u kiezen of u liever met een man of een vrouw wilt spreken.
 • Als u wilt mag uw partner of iemand anders meekomen.
 • Veel centra voor zwangerschapsadvies bieden ook advies in verschillende talen of begeleiding door een tolk.

Tijdens het adviesgesprek

 • kunt u alle vragen stellen,
 • krijgt u informatie over wat de gynaecoloog doet bij een abortus,
 • krijgt u uitleg over mogelijke ondersteuning als u kiest voor abortus.

Na het adviesgesprek

 • krijgt u van het adviescentrum het adviesbewijs (bij de adviescentra van Caritas en de Sozialdienst Katholischer Frauen krijgt u geen adviesbewijs). Het adviesbewijs laat zien dat u een adviesgesprek heeft gehad. Beslis in alle rust zelf of u de zwangerschap wilt voortzetten of de zwangerschap wilt laten afbreken.

Als u na het adviesgesprek de zwangerschap wilt voortzetten:

 • U hoeft niemand te vertellen waarom u het kind toch wilt krijgen.
 • U heeft tijdens de zwangerschap recht op controle-onderzoeken bij een gynaecoloog. De gynaecoloog onderzoekt regelmatig of u en het kind gezond zijn.
 • De adviescentra beantwoorden al uw vragen over de zwangerschap en over financiële hulp en andere ondersteuning.

Als u na het adviesgesprek de zwangerschap wilt afbreken:

 • U gaat met het adviesbewijs naar een gynaecoloog.
 • De gynaecoloog onderzoekt u en stelt vast hoe lang u al zwanger bent. De conceptie mag niet langer dan twaalf weken geleden zijn.
 • De gynaecoloog maakt met u een afspraak voor de abortus. De abortus mag op zijn vroegst drie dagen na het advies plaatsvinden.
 • Ook tijdens deze afspraak mag u er nog voor kiezen om de zwangerschap toch voort te zetten.
 • Als u wilt, doet de gynaecoloog tijdens de afspraak de abortus.

Bijzondere redenen voor een abortus

Gezondheidsredenen (medische indicatie)

De wet zegt: Abortus is toegestaan om gevaar voor het leven of het risico van ernstige schade aan de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de zwangere vrouw te voorkomen, als het gevaar niet kan worden afgewend op een andere voor haar redelijke manier.

Dat betekent: wanneer de gezondheid of het leven van de moeder door de zwangerschap in gevaar is. Of als er geen andere manieren zijn om de lichamelijke en geestelijke gezondheid of het leven van de moeder te beschermen. De zwangerschap kan in dit geval ook na de twaalfde week nog worden afgebroken.

Verkrachting (criminologische indicatie):

Als een vrouw of meisje door verkrachting zwanger is geworden, kan de dokter de zwangerschap in de eerste twaalf weken na de conceptie afbreken

Wat kost een abortus?

Een abortus kost ongeveer 350 tot 600 euro.

Als u geen geld hebt, kunnen de kosten worden vergoed. Bij het adviesgesprek kunt u hiernaar vragen.

De kosten bij medische of criminologische indicaties worden vergoed door de wettelijke ziektekostenverzekeraars.

Na de abortus

Als u na de abortus nog vragen heeft of hulp nodig heeft, krijgt u ondersteuning in een zwangerschapsadviescentrum. U kunt ook naar een ander zwangerschapsadviescentrum gaan. Het advies kost geen geld.

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp