Спонтанен аборт

Жената прави спонтанен аборт, когато настъпи раждане, а плодът не е достатъчно добре развит, за да живее извън матката. Плодът загива. Често причината за смъртта на плода остава неизвестна. При спонтанен аборт плодът е по-слабо развит, отколкото при мъртво раждане.