Мъртво раждане

Мъртво раждане се получава, когато плодът умрe в утробата на майката. Въпреки това, майката може да има контракции и да роди. В някои случаи лекарят трябва да извърши цезарово сечение. Често причината за смъртта на плода остава неизвестна.

Stillbirth

A stillbirth occurs when a foetus dies in the mother's uterus. Once the foetus has died, the mother can have contractions and deliver. Sometimes the doctor needs to perform a caesarean section. Often no-one knows why the foetus died.