Poronienie

Czasami ciąża kończy się z powodu poważnego zaburzenia przy zapłodnieniu lub przy zagnieżdżeniu się zarodka, ponieważ zarodek nie byłby zdolny do przeżycia. W wyniku tego płód umiera. Przyczyna śmierci płodu często nie jest znana. W przypadku poronienia płód jest mniej rozwinięty niż w przypadku wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

Fehlgeburt

Manchmal endet durch eine grundlegende Störung bei der Befruchtung oder Einnistung die Schwangerschaft, weil der Embryo nicht überlebensfähig wäre. Der Fötus stirbt. Häufig weiß man nicht, warum der Fötus gestorben ist. Bei einer Fehlgeburt ist der Fötus weniger weit entwickelt als bei einer Totgeburt.