Wat zijn mijn rechten op gebied van seksualiteit?

De rechten op gebied van seksualiteit zijn afgeleid van de mensenrechten. Mensenrechten zijn wettelijk aanvaard door de meeste landen van de wereld. Ook Duitsland heeft deze rechten aanvaard en moet deze waarborgen.

Het recht op seksuele zelfbeschikking

U hebt het recht om zelf te beslissen over uw seksualiteit. Dat wil zeggen dat u ook zelf bepaalt of en hoe u uw seksualiteit in de praktijk brengt.

Alle seksuele handelingen - op elke leeftijd - moeten vrijwillig zijn, dus niemand mag u dwingen tot seksuele handelingen.

U kunt uw partner vrij kiezen.

Niemand mag u discrimineren of aanvallen vanwege uw seksualiteit.

Het recht op gelijke behandeling

In Duitsland hebben alle mensen recht op gelijke behandeling. Niemand mag op grond van geslacht, afkomst, religie, levensovertuiging, leeftijd, gezondheidstoestand ​​(bijv. hiv-besmetting, lichamelijke/geestelijke handicap) of seksuele oriëntatie worden gediscrimineerd.

Het recht om te trouwen of niet te trouwen

U hebt het recht om zelf te beslissen of u wilt trouwen, met wie u wilt trouwen en wanneer u wilt trouwen. Niemand mag u dwingen om met een ​​bepaalde persoon te trouwen. U kunt ook besluiten dat u niet wilt trouwen.

Als u getrouwd bent en uw huwelijk wilt beëindigen, kunt u zich laten scheiden.

Het recht op gezinsplanning

U kunt zelf bepalen hoeveel kinderen u met uw partner wilt krijgen. Niemand mag u dwingen om kinderen te krijgen. Praat erover met uw partner en neem samen een beslissing.  

Het recht op informatie over en gebruik van anticonceptie

U hebt recht op informatie over voorbehoedsmiddelen. Kinderen en jongeren krijgen informatie over anticonceptie bijvoorbeeld via seksuele voorlichting op school. Volwassenen kunnen zich laten informeren bij adviescentra of dokters. Bovendien biedt de BZgA hierover informatie via brochures en internet.

U kunt zelf beslissen of u voorbehoedsmiddelen wilt gebruiken of niet. Praat erover met uw partner en neem samen een beslissing.

Rechten van meisjes en vrouwen bij (ongewenste) zwangerschap

Meisjes en vrouwen hebben in Duitsland de mogelijkheid een ongewenste zwangerschap in de eerste twaalf weken af te breken. Dat is niet strafbaar, maar er zijn wel wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan voor een abortus

Ook na de abortus is er advies en bijstand.

Meisjes en vrouwen mogen niet worden gedwongen om een ​​zwangerschap af te breken.

Het recht om te worden beschermd tegen seksueel geweld

U beslist zelf over uw lichaam en over welke lichamelijke aanrakingen u wilt toestaan ​​en welke niet. Dat geldt ook voor aanrakingen door familie en bekenden. Als iemand u tegen uw wil aanraakt of dwingt om seksuele handelingen te verrichten, is dat seksueel misbruik. Praat erover met iemand die u vertrouwt.

Als u niet weet met wie u kunt praten, ga dan naar een adviescentrum. Seksueel geweld komt voor bij meisjes en vrouwen en bij jongens en mannen.

Vertaal deze tekst in:
Sluiten

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp