Seksueel misbruik

Seksueel misbruik zijn seksuele handelingen bij kinderen en beschermelingen met of zonder lichamelijk contact. Met lichamelijk contact wordt bijvoorbeeld het aanraken of kussen van het kind bedoeld. Misbruik zonder lichamelijk contact is bijvoorbeeld wanneer een dader voor het kind zijn eigen penis aanraakt en wrijft. De daders maken misbruik van hun macht of autoriteit om hun eigen behoeften te bevredigen ten koste van anderen. Seksueel misbruik is een vorm van geweld en in Duitsland een strafbaar feit.

Sexual abuse

Sexual abuse includes sexual acts with children and protected adults with or without body contact. With body contact is, for example, touching or kissing a child. Without body contact, for example, an offender can touch and rub his own penis in front the child. The perpetrators use their power or authority to meet their own needs at the expense of others. Sexual abuse is a form of violence and considered a criminal offense in Germany.