Seksueel misbruik

Seksueel misbruik zijn seksuele handelingen bij kinderen en beschermelingen met of zonder lichamelijk contact. Met lichamelijk contact wordt bijvoorbeeld het aanraken of kussen van het kind bedoeld. Misbruik zonder lichamelijk contact is bijvoorbeeld wanneer een dader voor het kind zijn eigen penis aanraakt en wrijft. De daders maken misbruik van hun macht of autoriteit om hun eigen behoeften te bevredigen ten koste van anderen. Seksueel misbruik is een vorm van geweld en in Duitsland een strafbaar feit.