Care sunt drepturile mele în legătură cu sexualitatea?

Drepturile legate de sexualitate sunt derivate din drepturile omului. Declarația drepturilor omului a fost semnată de cele mai multe țări ale lumii. Germania a semnat şi ea această declarație, trebuind deci să respecte aceste drepturi.

Dreptul la autodeterminare sexuală

Aveți dreptul de a decide cu privire la propria sexualitate. Aceasta înseamnă, că hotarâți de bună voie, dacă și cum doriți să vă trăiți propria sexualitate.

Toate activitățile sexuale - indiferent la ce vârstă - trebuie să fie voluntare, adică, nimeni nu vă poate forța la acte sexuale.

Aveţi dreptul la libera alegere a unui partener.

Nimeni nu are voie să vă discrimineze sau vă atace din cauza sexualitații personale.

Dreptul la un tratament echitabil

În Germania, toți cetăţenii au dreptul la un tratament echitabil. Este interzisă discriminarea persoanelor pe criterii de sex, origine, religie, convingeri, vârstă, stare de sănătate (fiind de exemplu, HIV-pozitiv ori cu und handicap fizic/mental) sau de orientare sexuală.

Dreptul de a se căsători sau nu

Dumneavoastră aveți dreptul de a decide dacă doriți să vă căsătoriți, cu cine să vă căsătoriți și când să vă căsătoriți. Nimeni nu are voie să vă forțeze să vă căsătoriți cu o anumită persoană. Puteți hotărî, de asemenea, că nu doriți să vă căsătoriți deloc.

Dacă sunteți căsătoriți și nu mai doriți acest lucru, puteți la fel de bine să divorțați.

Dreptul la planificarea familială

Aveţi dreptul să hotărâți personal câți copii vreţi să aveți cu partenerul. Nimeni nu vă poate forța să faceţi copii. Cel mai bine este să vorbiți cu partenerul despre acest lucru și să decideți împreună.

Dreptul de a fi informat despre anticoncepţionale și de a le folosi

Prezervativ

Aveți dreptul la toate informațiile necesare despre mijloacele de contracepție. Minorii sunt informaţi despre contracepție la orele de educație sexuală din școli, etc. Adulții se pot informa la centrele de consiliere sau la medici. În plus, BZgA oferă broșuri și informații în internet pe această temă.

Aveţi dreptul să stabiliţi singuri dacă doriți să preveniți sarcina sau nu. Cel mai bine este să vorbiți cu partenerul despre acesst lucru și să decideți împreună.

Drepturile femeii care nu-şi doreşte copii

Femeile au în Germania posibilitatea de a întrerupe o sarcină nedorită în primele douăsprezece săptămâni. Femeia nu are de suportat consecinţe din acest motiv, dar există anumite condiţii legale de îndeplinit pentru un avort.

Consultanța și ajutorul necesar se acordă şi după avort.

Femeile nu pot fi forțate de nimeni să-și întrerupă sarcina.

Dreptul de a fi protejat împotriva violenței sexuale

Aveţi dreptul să decideți cu privire la propriul corp și să hotărâți personal, dacă şi cine are voie să vă atingă, lucru valabil inclusiv pentru familie și cunoștințe. Dacă cineva vă atinge fără să fiţi de acord cu aceasta, sau vă forțează la activități sexuale, comite atunci un abuz sexual. Discutaţi acest lucru cu o persoană de încredere.

Dacă nu știți cui să vă adresați, mergeți la un centru de consiliere. Acte de violență sexuală se practică atât împotriva femeilor, cât şi a bărbaților.

Traduceți acest text în
Închidere

Dicționar și traduceri

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor