Cinsellik ile ilgili haklarım nelerdir?

Cinsellikle ilgili haklar insan haklarından yola çıkılarak konulmuştur. İnsan hakları sözleşmesi dünya üzerindeki ülkelerin çoğunluğu tarafından imzalanmıştır. Almanya da insan hakları sözleşmesini imzalamıştır ve bu haklara uymak zorundadır.

Bireyin cinsel davranışlarını kendisinin tayin etme hakkı

Cinselliğiniz ile ilgili kararları kendiniz tayin etme hakkına sahipsinizdir. Bunun anlamı aynı zamanda cinselliğinizi nasıl yaşayacağınıza veya yaşayıp yaşamayacağınıza sizin karar vermenizdir.

Her türlü cinsel davranış, hangi yaşta olursanız olun isteyerek gerçekleştiriliyor olmak zorundadır; yani hiç kimse sizi cinsel davranışlarda bulunmaya zorlayamaz.

Partnerinizi özgürce seçebilirsiniz.

Cinselliğinizden dolayı hiç kimse size ayrımcılık uygulayamaz ya da size saldıramaz.

Eşit muamele hakkı

Almanya’da tüm insanların eşit muamele görme hakkı vardır. Hiç kimse cinsiyetinden, kökeninden, dininden, dünya görüşünden, yaşından, sağlık durumundan (örneğin HIV pozitif, fiziksel/zihinsel engellilik) ya da cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğrayamaz.

Evlenme ya da evlenmeme hakkı

Sizin evlenip evlenmemeye karar verme hakkınız vardır. Kiminle ve ne zaman evleneceğinize dair de karar verme hakkınız vardır. Belli bir kişiye evlenmeye hiç kimse sizi zorlayamaz. Siz aynı zamanda evlenmemeye de karar verebilirsiniz. Evliyseniz ve bu evliliği yürütmek istemiyorsanız boşanmaya da karar verebilirsiniz.

Aile planlaması yapma hakkı

Partnerinizle kaç çocuk sahibi olmak istediğinize karar verme hakkına sahipsiniz. Hiç kimse sizi çocuk sahibi olmaya zorlayamaz. En iyisi partnerinizle bu konuyu görüşüp birlikte karar vermenizdir

Gebelik önleme araçları konusunda bilgilenme ve onları kullanma hakkı

Prezervatif

Gebelik önleme araçları konusunda bilgi alma hakkına sahipsiniz. Çocuk ve gençlere, örneğin okulda verilen cinsel eğitim dersinde Gebelik önleme araçları konusunda bilgiler verilir. Yetişkinler danışma merkezlerinden veya doktorlardan bilgi alabilirler. BZgA da bu konularda broşürler ve internette bilgiler sunuyor.

Doğum kontrol araçlarını kullanıp kullanmamaya kendiniz karar verebilirsiniz. . En iyisi partnerinizle bu konuyu görüşüp birlikte karar vermenizdir.

Kızların ve kadınların (istenmeyen) bir hamilelik durumunda sahip oldukları haklar

Almanya’da kızların ve kadınların istenmeyen bir hamileliği, hamileliğin ilk 12 haftası içerisinde sonlandırma imkanları vardır. Bunun için kimse cezalandırılmaz. Ancak hamileliğin sonlandırılmasıyla ilgili uyulması zorunlu olan kanun hükümleri vardır.

Gebelik sonlandırıldıktan sonra da danışma ve destek alınabilir.

Kızlar ve kadınlar hamileliklerini sonlandırmaya zorlanamazlar.

Cinsel saldırılara karşı korunma hakkı

Bedeninizle ilgili karar verme hakkı sadece size aittir ve hangi türden fiziksel temaslara izin verip vermeyeceğinize karar verme hakkı da sadece size aittir. Bu durum aile fertlerinin ve tanıdıkların fiziksel temasları için de geçerlidir. Bir kişi siz istemediğiniz halde size dokunursa veya sizi cinsel davranışlarda bulunmaya zorlarsa bu cinsel istismardır. Güvendiğiniz biri ile bu durum hakkında konuşun.

Kime başvuracağınızı bilmiyorsanız bir danışma merkezine gidin. Cinsel şiddet kızlara/kadınlara yönelik olduğu gibi erkek çocuklara/erkeklere yönelik de olabilir.

Bu metni
Kapat

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım