Kürtaj

Kadının hayatını tehdit etmesi ya da kadının gebe kalmayı istememiş olması gibi nedenlerle gebeliğin kasıtlı olarak sonlandırılması. Kadının gebe kalmayı istememiş olması durumunda, çoğu Avrupa ülkesinde döllenmenin ardından 12 haftaya kadar kürtaja izin verilir.

Abortion

Deliberate termination of a pregnancy, for instance if the pregnancy threatens the woman's life or the woman does not want the pregnancy. In the case the woman does not want the pregnancy, abortion is allowed up to 12 weeks after fertilization in most European countries.