در رابطه با میل جنسی، دارای چه حقوقی هستم؟

حقوق مربوط به میل جنسی، در زمره و ناشی از حقوق بشر است. اکثر کشورهای جهان، کنوانسیون حقوق بشر را امضاء کرده اند. آلمان نیز این کنوانسیون را امضاء کرده است و باید این حقوق را رعایت کند.

حق خودمختاری جنسی

شما حق دارید خودتان در مورد میل جنیسیتان تصمیم بگیرید. این بدان معنی است که خودتان تصمیم میگیرید آیا مایلید و اگر مایلید چگونه میخواهید مطابق میل جنسی خود زندگی کنید.

کلیه اعمال جنسی – بدون توجه به سن – باید به اختیار خود شخص باشد. این بدان معناست که هیچ کس حق ندارد شما را وادار به اعمال جنسی کند.

میتوانید شریک (پارتنر) خود را آزادانه انتخاب کنید.

هیچ کس اجازه ندارد شما را به خاطر میل جنسیتان مورد تبعیض قرار دهد و به شما حمله کند.

حق رفتار برابر

در آلمان همه انسانها حق دارند، از رفتاری برابر برخوردار شوند. هیچکس را نباید به دلیل جنسیت، خاستگاه، دین، جهان بینی، سن، وضعیت سلامت (مثلاً مثبت بودن اچ آی وی (HIVمعلولیت جسمی یا ذهنی) و یا گرایش جنسی، مورد تبعیض قرار داد.

حق ازدواج کردن یا ازدواج نکردن

حق دارید، خودتان تصمیم بگیرید که آیا مایل به ازدواج هستید، با چه کسی میخواهید ازدواج کنید و چه وقت میخواهید ازدواج کنید. هیچ کس اجازه ندارد شما را وادار کند با شخص خاصی ازدواج کنید. همچنین شما میتوانید تصمیم بگیرید که ازدواج نکنید.

اگر ازدواج کرده باشید و نخواهید به زندگی مشترک ادامه دهید، میتوانید طلاق بگیرید.

حق تنظیم خانواده

میتوانید خودتان در باره تعداد فرزندانی تصمیم بگیرید که میخواهید به همراه شریکتان (پارتنرتان) داشته باشید. هیچکس حق ندارد شما را وادار کند صاحب فرزند شوید. بهترین کار آن است که در این مورد با شریکتان (پارتنرتان) خود صحبت کنید و مشترکاً تصمیم بگیرید.

حق کسب اطلاع در باره وسائل جلوگیری از بارداری و استفاده از آنها

شما حق دارید در مورد وسائل جلوگیری از حاملگی کسب اطلاع کنید. کودکان و نوجوانان مثلاً در مدرسه و از طریق درس آموزش جنسی، اطلاعاتی در مورد وسائل جلوگیری از حاملگی به دست می آورند. بالغین میتوانند در مرکز مشاوره و یا از طریق پزشک کسب اطلاع کنند. علاوه بر آن مرکز فدرال آموزش سلامت (BZgA) نیز در این زمینه، اطلاعات اینترنتی و بروشورهائی در اختیار میگذارد.

خودتان میتوانید تصمیم بگیرید آیا مایل به جلوگیری از بارداری هستید یا خیر. بهترین کار آن است که در این مورد با شریک زندگی خود صحبت کنید و مشترکاً تصمیم بگیرید.

کاندوم

حقوق دختران و زنان در صورت بارداری (ناخواسته)

دختران و زنان در آلمان، میتوانند در صورت بارداری ناخواسته، در دوازده هفته اول بارداری، سقط جنین کنند و این کار قابل مجازات نیست. در مورد سقط جنین مقررات قانونی وجود دارد که باید رعایت شود.

مشاوره و حمایت، پس از سقط جنین نیز در اختیار قرار میگیرد.

دختران و زنان را نباید مجبور به سقط جنین کرد.

حق محافظت بر علیه خشونت جنسی

شما به تنهائی اختیاربدن خود را دارید و فقط خودتان شخصاً تصمیم میگیرید کدام تماس جسمی را میپذیرید و کدام را رد میکنید. این امر در مورد تماس جسمی خانواده و آشنایان هم صادق است. اگر کسی خلاف میل شما، به شما دست بزند یا شما را وادار به عمل جنسی کند، به معنای سوء استفاده جنسی است. در این باره با شخص مورد اعتماد خود صحبت کنید.

اگر نمیدانید با چه کسی صحبت کنید، به یک مرکز مشاوره مراجعه کنید. خشونت جنسی هم در مورد دختران/زنان اعمال میشود و هم در مورد پسران/مردان.

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس