Voluntar

Atunci când faceți un lucru voluntar, îl faceți pentru că doriți dumneavoastră.

Voluntarily

If you do something voluntarily, you do it because you want it yourself.