Turpi

Ndjenja e frikës ose e pendimit, kur dikush është i mendimit, se ai/ajo ka përjetuar diçka të çuditshme ose të keqe.

Shame

The feeling of fear or regret when you think you experienced something weird or bad.