Nuk ka një përcaktim të përgjithshëm të një marrëdhënie të mirë. Ju dhe partneri juaj duhet të vendosni se çfarë është një marrëdhënie e mirë për të dy ju.

Disa aspekte të rëndësishme të një marrëdhënie të mirë mund të jenë:

  • Barazia: të dy partnerët janë të barabartë. Një partner nuk dominon tjetrin;
  • Respekti dhe pranimi: ju dhe partneri juaj jeni 2 njerëz të ndryshëm. Ju do të jeni gjithmonë i ndryshëm dhe ju e pranoni këtë;
  • Besimi: ju besoni njëri tjetrin dhe rrëfeheni te njëri tjetri;
  • Komunikimi: ju shprehni ndjenjat dhe dëshirat tuaja;
  • Koha: ju kaloni kohë me një tjetrin;
  • Interesat: ju ndani të njëjtat interesa…
Një burrë dhe një grua duke u përqafuar nga miqësia

Për disa njerëz, është e rëndësishme të doni njëri-tjetrin në një marrëdhënie. Për njerëz të tjerë, një marrëdhënie e mirë bazohet në miqësi.

Një marrëdhënie e mirë ka të bëjë me mënyrën sesi ju të dy ndjeheni. Ju dhe partneri juaj vendosni nëse ndjeheni mirë në marrëdhënie.

Përkthejeni këtë tekst në
Mbyll

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma