Shumë njerëz duhet të luftojnë me IST-të në jetën e tyre.
Shumica e IST-ve mund të trajtohen dhe kurohen ose simptomat mund të zhduken.

Nëse mendoni se ju mund të keni një IST, flisni me një profesionist shëndeti.

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma