بسیاری از افراد در طول عمر خود به یکی از عفونتها و بیماریهای آمیزشی (STI) مبتلا میشوند.
اغلب عفونتها و بیماریهای آمیزشی قابل  معالجه و درمان است یا میتوان علائم بیماری را برطرف کرد.

اگر فکر میکنید که ممکن است به عفونت با بیماری آمیزشی مبتلا باشید، با یک کارشناس سلامت مشورت کنید.

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس