Prezervativi është një metodë e kontracepsionit. Prezervativ është një mbulesë e hollë gome për penisin. Ai kap spermën kur një burrë ejakulon.

Prezervativët janë të disponueshëm në madhësi të ndryshme, në varësi të trashësisë së penisit. Prezervativi nuk duhet të jetë shumë i ngushtë ose shumë i gjerë.

Si të vendosni një prezervativ

Vendosni një prezervativ para penetrimit. Bëjeni në mënyrën e mëposhtme:

  • Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
  • Hiqni qesen. Ka një prerje të vogël në njërën anë të paketimit për t'ju ndihmuar ju. Mos e hapni me gërshërë, thikë ose dhëmbë. Prezervativi mund të çahet. Kini kujdes me thonjtë e gjatë.
  • Tërhiqni mbrapa lafshën nëse penisi nuk është bërë synet. Shtypni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit. Penisi duhet të jetë i ngritur (ereksion).
  • Sigurohuni që buza e mbështjelljes së prezervativit është nga jashtë. Rrotulloni poshtë prezervativin mbi tërë penisin kështu ai nuk do të hiqet.
  • Pas ejakulacionit, hiqni prezervativin nga penisi ndërkohë që ai është ende i ngritur.
  • Mbajeni prezervativin te buza dhe sigurohuni që aspak spermë të rrjedhë jashtë.
  • Lidheni prezervativin te buza në nyjë për të parandaluar spermën të derdhet jashtë. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.
Kontrolloni që data e skadimit nuk ka kaluar ende. Përdorni vetëm prezervativë me etiketën e cilësisë CE në paketim.
Hiqni qesen. Ka një prerje të vogël në njërën anë të paketimit për t'ju ndihmuar ju.
Shtypni majën e prezervativit për të lënë hapësirë për spermën dhe vendosni prezervativin në majë të penisit.
Rrotulloni poshtë prezervativin mbi tërë penisin kështu ai nuk do të hiqet.
Prezervativi është gati për përdorim.
Pas ejakulacionit, hiqni prezervativin nga penisi ndërkohë që ai është ende i ngritur.
Mbajeni prezervativin te buza dhe sigurohuni që aspak spermë të rrjedhë jashtë.
Lidheni prezervativin te buza në nyjë për të parandaluar spermën të derdhet jashtë. Hidheni prezervativin e përdorur në një kosh plehrash.

Përdoreni prezervativin vetëm një herë.

Mos përdorni 2 prezervativë në të njëjtën kohë. Prezervativët mund të çahen.

Përdorni vetëm lubrifikantë me bazë uji në prezervativ.

Mbrojtja nga HIV dhe IST-të

Prezervativi gjithashtu mbron nga HIV dhe zvogëlon rrezikun e shumë IST-ve.

Të përgjegjshëm së bashku

Të dy partnerët ndajnë përgjegjësinë për të përdorur një prezervativ. Flisni me partnerin tuaj rreth kësaj.

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma