Orgazma

Kulmi i eksitimit seksual. Është një ndjenjë jashtëzakonisht e këndshme. Të gjithë muskujt tuaj kontraktohen. Për një burrë, zakonisht orgazma ndiqet nga ejakulacioni. Pas orgazmës, trupi qetësohet.

Orgasm

The height of sexual arousal. It is an intensely pleasant feeling. All your muscles contract. For a man, the orgasm is usually followed by ejaculation. After the orgasm, the body relaxes.