Sexualitatea ca necesitate vitală

Sexualitatea este o necesitate vitală fundamentală a unei ființe umane. Ea este o parte centrală a identității și dezvoltării personalității sale. Sexualitatea include componente biologice, sociale și emoționale. Ea are aspecte pozitive, cum ar fi de exemplu tandrețea, sentimenul de securitate, dorința și satisfacția. Dar există și aspecte negative, cum ar fi folosirea violenței și exercitarea puterii.

Oamenii trăiesc și văd sexualitatea în mod diferit, în funcție de vârstă și de situație. Ea este o parte importantă a modului de viață al tuturor oamenilor.

Sănătatea sexuală

Sexualitatea și sănătatea sunt strâns legate între ele. Termenul de "sănătate sexuală", ca în definiția propusă de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ne dă o bună explicație:

Termenul "sănătate sexuală" descrie faptul că unui om îi merge bine din punct de vedere al sexualității lui. Aici se subînțelege nu numai bunăstarea sa fizică în raport cu sexualitatea, ci de asemenea, și cea emoțională, mentală și socială. Deci, aici nu este vorba numai de faptul că o persoană nu suferă de nicio boală sau de oricare altă formă de limitare.

Condițiile necesare pentru sănătatea sexuală

Condițiile pentru o stare de sănătate sexuală sunt o abordare pozitivă și plină de respect a sexualității și a relațiilor sexuale, precum și capacitatea de a avea relații sexuale sigure și pline de plăcere, fără nicio constrângere, discriminare și violență.

Deci, pentru a putea atinge și menține o stare de sănătate sexuală, trebuie respectate și protejate drepturile sexuale ale tuturor oamenilor.

Dicționar și traduceri

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor