Seksualiteit is een wezenlijke levensbehoefte

Seksualiteit is een basisbehoefte van de mens. Het is een centraal onderdeel van de identiteit en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Seksualiteit heeft bijvoorbeeld biologische, sociale en emotionele kanten. Er zijn positieve kanten zoals tederheid, veiligheid, gevoelens van lust en bevrediging. Er zijn ook negatieve kanten zoals gebruik van geweld en uitoefening van macht.

Het seksleven van mensen en hoe ze seksualiteit beleven, is afhankelijk van hun leeftijd en levensomstandigheden. Seksualiteit is een belangrijk onderdeel van de leefwijze van alle mensen.

Seksuele gezondheid

Seksualiteit en gezondheid hangen nauw met elkaar samen. De term „seksuele gezondheid“, zoals voorgesteld door de World Health Organization (WHO), is hier heel verhelderend:

Met „seksuele gezondheid“ wordt bedoeld dat het iemand goed gaat met zijn of haar seksualiteit. Niet alleen in lichamelijk opzicht, maar ook wat betreft haar of zijn emotioneel, geestelijk en sociaal welzijn. Het gaat er dus niet alleen om of iemand geen ziekte of andere beperking heeft.

Voorwaarden voor seksuele gezondheid

Voorwaarden voor seksuele gezondheid zijn een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties, en de mogelijkheid om veilige en plezierige seksuele relaties te hebben zonder dwang, discriminatie en geweld.

Om seksuele gezondheid te bereiken en te behouden, moeten de seksuele rechten van alle mensen worden gerespecteerd en beschermd.

Vertaal deze tekst in:
Sluiten

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp