Seksualność jako potrzeba o fundamentalnym znaczeniu dla życia

Seksualność jest podstawową potrzebą człowieka i ma fundamentalne znaczenie dla jego życia. Jest centralnym składnikiem tożsamości człowieka i rozwoju jego osobowości. Seksualność składa się m.in. z biologicznych, społecznych i emocjonalnych komponentów. Wyróżnia się jej pozytywne aspekty, jak np. czułość, poczucie bezpieczeństwa, odczuwanie pożądania i zaspokojenie (seksualne). Istnieją jednak również negatywne askpekty, jak stosowanie przemocy i sprawowanie władzy.

Każdy inaczej praktykuje i przeżywa seksualność, w zależności od wieku i sytuacji życiowej. Seksualność jest ważną częścią sposobu życia wszystkich ludzi.

Zdrowie seksualne

Seksualność i zdrowie znajdują się w ścisłej zależności od siebie. Pojęcie „zdrowia seksualnego” (jak proponuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)) bardzo dobrze to tłumaczy:

Pojęcie „zdrowia seksualnego“ opisuje, że człowiek dobrze się czuje ze swoją seksualnością. Oznacza to nie tylko dobre samopoczucie fizyczne, lecz również dobre samopoczucie emocjonalne, duchowe i społeczne. Chodzi tu zatem nie tylko o brak chorób lub innych ograniczeń.  

Warunki zdrowia seksualnego

Warunki zdrowia seksualnego to pozytywne i pełne szacunku podejście do seksualności i relacji seksualnych, jak również możliwość życia w stabilnych i pełnych satysfakcji relacjach seksualnych bez przymusu, dyskryminacji i przemocy.

Aby można było osiągnąć i zachować zdrowie seksualne, należy szanować i chronić prawa seksualne wszystkich ludzi.

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc