Hayati önemde bir ihtiyaç olarak cinsellik

Cinsellik bir insan için hayati öneme sahip bir ihtiyaçtır. Cinsellik kişinin kimliğinin ve kişilik gelişiminin temel parçalarındandır. Cinsellik örneğin biyolojik, sosyal ve duygusal öğeleri de kapsar. Şefkat, kendini güvende hissetme, arzu duyma ve tatmin olma gibi olumlu yönleri vardır. Ve şiddet uygulama ve güç kullanma gibi olumsuz yönleri de vardır.

İnsanlar yaşlarına ve içlerinde bulundukları koşullara bağlı olarak cinselliği farklı yaşar ve deneyimlerler. Cinsellik, tüm insanların yaşam tarzının önemli bir parçasıdır. 

Cinsel sağlık

Cinsellik ve sağlık sıkı sıkıya birbirine bağlıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen “cinsel sağlık” terimi bu durumu iyi açıklar:

Cinsel sağlık; bir kişinin cinsellikle ilgili olarak kendini iyi hissetmesi halidir. Burada kastedilen sadece fiziksel sağlıktan öte kişinin duygusal, zihinsel ve sosyal olarak da cinsellikle ilgili iyi olma halidir. Yani burada önemli olan sadece kişinin bir hastalığının ya da başka türden bir engelinin bulunmaması değildir.

Cinsel sağlığın koşulları

Cinsel sağlığın koşulu, cinselliğe ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygılı bir yaklaşımın yanı sıra zorlama, ayrımcılık ve şiddetten uzak, güvenli ve keyifli cinsel ilişkilere sahip olmaktır.

Cinsel sağlığa sahip olmak ve onu korumak için tüm kişilerin cinsel haklarına saygı gösterilmesi ve bu hakların korunması gerekir.

Translate this text into:
Close

Dictionary and translations

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım