Сексуалността като жизненоважна потребност

Sexuality is one of a person's vital basic needs. It is a central part of a person's identity and personal development. Sexuality comprises biological, social and emotional components, for example. There are positive aspects such as affection, security, feeling sexual desire and satisfaction. And there are negative aspects such as the use of violence and power.

People live out and experience sexuality in different ways depending on their age and life situation. It is an important aspect of the way of life of all humans.

Сексуално здраве

Съществува тясна връзка между сексуалността и здравето. Понятието „сексуално здраве“  (както е добре дефинирано от СЗО – Световната здравна организация) означава, че даден човек се чувства добре по отношение на своята сексуалност.

Има се предвид не само физическото здраве, но и емоционалното, умственото и социалното му състояние. Става въпрос за това човек не само да не е болен, но и да не изпитва ограничение под една или друга форма. 

Условия за сексуално здраве

Условията за сексуално здраве са положителният и уважителен подход към сексуалността и сексуалните връзки, както и възможността за сигурни и изживени с наслада доброволни сексуални контакти, без принуда, дискриминация и насилие.

За постигането и запазването на сексуалното здраве е необходимо да се уважават и пазят сексуалните права на всички хора.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ