Z adopcją mamy do czynienia, jeśli dziecko, którego nie jesteś rodzicem, staje się prawnie Twoim własnym dzieckiem.

Rodzice adopcyjni są wtedy rodzicami dziecka w świetle prawa. W momencie adopcji dziecka wszystkie stosunki prawne dziecka i jego biologicznej (=rodzonej) rodziny tracą ważność.

Zasadniczo w Niemczech można adoptować dziecko:

  • które jest z Tobą spokrewnione
  • którego nie znasz i które nie jest z Tobą spokrewnione
  • które pochodzi z innego kraju.

Możesz również adoptować dziecko Twojego partnera lub partnerki.

Para wraz z adoptowanym przez siebie dzieckiem

Warunki adopcji w Niemczech

Lesbijki ze swoimi dziećmi

Aby móc zaadoptować dziecko w Niemczech, wymagana jest zgoda rodziców adopcyjnych i rodziców biologicznych (=rodzonych).

Dziecko zostaje zaadoptowane na zawsze. To znaczy, że nie można oddać dziecka, jeśli pojawią się problemy lub jeśli dziecko będzie rozwijać się inaczej, niż sobie wyobrażaliście.

Również pary homoseksualne mogą w Niemczech pod pewnymi warunkami adoptować dzieci.

Adopcja dziecka

Prawo pośredniczenia w adopcji w Niemczech

W Niemczech w adopcji pośredniczą tylko określone organizacje, jak np. Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) czy uznane placówki pośredniczenia w adopcji.

Kto może adoptować dzieci?

Zasadniczo adoptować mogą tylko pary małżeńskie. W wyjątkowych sytuacjach prawo to posiadają również osoby nieżyjące w związku.

Para małżeńska może adoptować dziecko wyłącznie wspólnie. To znaczy, że mąż i żona muszą być gotowi troszczyć się o dziecko. Możesz zaadoptować dziecko, jeśli posiadasz już swoje własne dzieci.

Oddanie dziecka do adopcji

Wymagana zgoda rodziców

Para małżeńska lub osoba indywidualna może adoptować dziecko dopiero wtedy, gdy biologiczni rodzice wyrażą na to zgodę. Adoptować można dziecko, które ukończyło co najmniej 8 tydzień życia. Jeśli chcesz oddać dziecko do adopcji, powinnaś/powinieneś skontaktować się z placówką pośredniczącą w adopcji jeszcze przed narodzinami dziecka. Placówka ta poinformuje Cię, jakie formy pomocy możesz otrzymać.

Utrata wszystkich praw

Adopcja odbywa się raz na zawsze. Zazwyczaj nie można jej cofnąć. Po adopcji nie jesteś już spokrewniona/spokrewniony z dzieckiem z punktu widzenia prawa. Nie masz już obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. Nie masz już również prawa widywania się z dzieckiem i troszczenia się o nie.

Przeważnie nie ma możliwości, aby dowiedzieć się, gdzie jest Twoje dziecko i kto je adoptował. To ważne dla dobrego rozwoju dziecka i niezaburzonej relacji między dzieckiem a rodzicami w rodzinie adopcyjnej. Otrzymasz jednak opis warunków życiowych rodziców adopcyjnych. Nie otrzymasz ich nazwiska ani adresu. Każde dziecko ma jednak prawo dowiedzieć się, kim są jego biologiczni rodzice. Z ukończeniem 16 roku życia każdy sam może żądać udzielenia mu takiej informacji i udostępnienia dokumentów.

Prawo do konsultacji

Para korzysta z konsultacji

Jeśli chcesz adoptować dziecko lub oddać je do adopcji, masz w Niemczech prawo do konsultacji na ten temat. W Urzędzie ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) lub w certyfikowanej placówce pośredniczenia w adopcji uzyskasz pomoc przy podjęciu decyzji od specjalnie wykwalifikowanych doradców.

Placówka pośredniczenia w adopcji sprawdza również, które pary nadają się do adopcji dziecka. Jeśli taka placówka jest zdania, że możesz adoptować dziecko, weźmiesz je najpierw na pewien okres "pod opiekę". W tym czasie dziecko mieszka już u Ciebie. Dopiero po tym okresie masz prawo adoptować dziecko.

Adopcja dzieci z zagranicy

Niemcy i ponad 60 innych krajów ustaliły specjalne zasady dla ochrony dzieci przy międzynarodowych adopcjach. W Niemczech można adoptować dzieci z zagranicy tylko wtedy, gdy w kraju pochodzenia dziecka nie jest to możliwe.

Dzieci z zagranicy, które w czasie wnioskowania o adopcję nie przekroczyły osiemnastego roku życia, automatycznie otrzymują przy adopcji niemieckie obywatelstwo.

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc