Adopția este procedeul prin care deveniți părintele legal al unui copil, care inițial nu este al dumneavoastră. Părinții adoptivi sunt din punct de vedere legal părinții copilului. Din momentul în care adoptați un copil, toate raporturile juridice ale copilului cu familia sa biologică (= naturală) nu mai sunt valabile.

În Germania puteți adopta un copil

  • înrudit cu dumneavoastră,
  • pe care nu îl cunoașteți și care nu este înrudit cu dumneavoastră,
  • din altă țară.

Puteți să adoptați şi copilul partenerului.

Un cuplu și copilul lor adoptat

Condiții de adopție în Germania

Femei lesbiene cu copiii lor

Pentru ca un copil să poată fi adoptat în Germania, trebuie să fie de acord atât părinții adoptivi, cât și părinții biologici (= naturali) ai copilului.

Dacă adoptați un copil, aceasta este pentru totdeauna. Asta înseamnă că, nu vă puteți da copilul înapoi, în cazul în care există probleme sau dacă copilul se dezvolta diferit decât vi-ați imaginat.

În Germania, cuplurile de homosexuali pot deasemenea adopta copii, în anumite condiții.

Adopția unui copil

Legea intermedierii adopțiilor în Germania

În Germania, o adopție poate fi intermediată numai de organizații specifice, cum ar fi oficiile de protecție a copiilor și tinerilor sau agențiile de adopție acreditate.

Cine poate adopta?

În principiu, în Germania, numai cuplurile căsătorite au voie să adopte un copil. În cazuri excepționale, și o persoană singură poate adopta un copil.

Un cuplu poate adopta un copil, de regulă, numai împreună. Acest lucru înseamnă, că ambii soți trebuie să fie de acord să îngrijească copilul. Puteți adopta un copil și în cazul în care aveți deja copii proprii.

Darea spre adopție a unui copil

Consimțământul personal este o condiție preliminară

Un cuplu sau o simplă persoană poate adopta un copil doar atunci când părinții biologici sunt de acord. Un copil poate fi adoptat numai după ce a împlinit cel puțin 8 săptămâni. Dacă doriți să vă dați copilul spre adopție, trebuie să vă adresați unei agenții de intermediere a adopțiilor înainte de nașterea copilului. Agenția de adopție vă va explica ce ajutor puteți obține.

Pierdeți toate drepturile

O adopție este pentru totdeauna. Adopția nu poate fi, în mod normal, anulată. Odată cu adopția, nu mai sunteți legați din punct de vedere legal de copil. Nu aveți niciun fel de îndatoriri părintești față de copil. Dar, nu aveți nici dreptul de a vedea copilul și de a avea grijă de el.

De obicei, nu veți ști unde este copilul dumneavoastră și cine l-a adoptat. Acest lucru este important, pentru ca un copil să se poate dezvolta bine și noua relație părinte-copil cu familia adoptatoare să nu fie perturbată. Dar,veți obține o descriere a condițiilor de viață ale părinților adoptivi. Nu vi se vor da numele și adresa părinților adoptivi. Fiecare copil are însă dreptul să știe, cine sunt părinții lui biologici. La vârsta de 16 ani, poate solicita singur acest drept și poate cere să i se arate documentele.

Dreptul la consiliere

Un cuplu beneficiază de o consultație

Dacă doriți să adoptați un copil sau să-l dați spre adopție, în Germania aveți dreptul la consiliere. Într-un oficiu de protecție al copiilor și tineretului sau la o agenție de adopție acreditată, puteți să beneficiați de sprijin calificat în luarea deciziei, din partea unor consilieri cu o calificare specială.

Agenția de adopție verifică, de asemenea, ce cupluri sunt adecvate pentru adopția unui copil. În cazul în care, agenția de intermediere a adopțiilor consideră că puteți adopta un copil, întâi vi se dă copilul pentru un timp doar "în îngrijire". În acest timp, copilul locuiește deja la dumneavoastră. Numai după "perioada de îngrijire", puteți adopta copilul.

Adopția copiilor din străinătate

Germania și alte peste 60 de țări au reguli speciale de protecție ale copiilor în adopțiile internaționale. Copiii din străinătate pot fi adoptați în Germania, numai dacă acest lucru nu este posibil în țara de origine a copiilor.

Copiii străini, care în timpul depunerii cererii de adopție nu au împlinit încă vârsta de 18 ani, dobândesc la adopție în mod automat cetățenia germană.

Dicționar și traduceri

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor