Осиновяване означава, че ставате законен родител на чуждо дете. Осиновителите стават законни родители на детето. След осиновяването всички законни връзки на детето с неговото биологично (= рождено) семейство се прекратяват.

По принцип в Германия имате право да осиновите дете, 

  • с което имате роднински връзки,
  • което не познавате и което не Ви е роднина,
  • което произхожда от друга държава.

Вие можете да осиновите детето на Вашата партньорка или на Вашия партньор

Двойка и осиновеното от тях дете

Условия за осиновяване в Германия

Лесбийки със своите деца

За да бъде осиновено дете в Германия, е необходимо е съгласието на осиновителите и биологичните (=рождените) родители на детето.  

Дете се осиновява завинаги. Това означава, че ако се появят проблеми или детето не се развива както сте си го представяли, Вие не може да върнете детето. 

В Германия е възможно при определени условия деца да бъдат осиновени и от хомосексуални двойки.

Осиновяване на дете

Осиновяване и посредничество в германското законодателство

Само определени организации в Германия са оторизирани да посредничат при осиновяване, напр. Германската служба за младежта (Jugendamt) или лицензирани Агенции по осиновяване.

Кой може да осинови?

По принцип в Германия само съпружески двойки могат да осиновят дете. По изключение е възможно и сам мъж или сама жена да осинови дете.

Съпружеска двойка може да осинови дете принципно само заедно.  Това означава, че и двамата брачни партньори трябва да са готови да се грижат за детето. 

Дори и да имат собствени деца, те могат да осиновят дете.

Даване на съгласие за осиновяване на дете

Вашето съгласие е предпоставка

Съпружеска двойка или самò лице може да осинови дете само ако рождените родители са дали съгласието си. Дете може да бъде осиновено след навършване на 8-седмична възраст. Ако възнамерявате да дадете детето си за осиновяване, още преди раждането трябва да установите контакт с Агенция по осиновяване. Тази Агенция ще Ви информира какви помощи може да получите.

Вие губите всички права

Осиновяването е завинаги. По принцип осиновяването е необратимо. След осиновяването Вие губите законните си роднински връзки с детето. Вие нямате родителски задължения към детето и губите правото да го виждате и да се грижите за него.  

Обичайно Вие няма да узнаете къде е отишло детето Ви и кой го е осиновил. Това е важно, за да може детето да се развива добре и да не се смущава връзката родител-дете в семейството-осиновител. Вас Ви информират относно условията на живот на осиновителите. Името и адресът на осиновителите не Ви се съобщават. Всяко дете има право да научи, кои са неговите рождени родители. След навършване на 16-годишна възраст то може да потърси правото си да узнае и да му бъдат представени документите за неговото осиновяване.

Право на консултиране

Консултиране на двойки

В Германия имате право да се консултирате, ако желаете да осиновите дете или да дадете съгласие детето Ви да бъде осиновено. Във всяка Служба за младежта (Jugendamt) или в някоя лицензирана Агенция по осиновяване ще получите съвет относно Вашето решение от специално подготвени консултанти

Агенцията по осиновяване проверява и какви двойки са подходящи за осиновители. Когато Агенцията по осиновяване е на мнение, че можете да станете осиновител, приемате детето първоначално „за гледане“. В този период детето живее при Вас. Едва след това „време за гледане“ Вие ще получите възможност да го осиновите.

Осиновяване на деца от чужбина

Германия и още 60 други държави са установили специални правила за защита на деца при международно осиновяване. В Германия могат да се осиновяват деца от чужбина само ако това не е възможно в родината им.  

Деца от чужбина, които към момента на подаване на заявлението за осиновяване не са навършили 18 години, при осиновяването си автоматично получават  немско гражданство.

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ