Adoptie betekent dat u een kind, dat niet van uzelf is, voor de wet uw eigen kind maakt. Adoptieouders zijn dan juridisch de ouders van het kind. Op het moment dat u een kind adopteert, zijn alle juridische relaties van het kind met zijn biologische (=lijfelijke) familie ongeldig.

In principe kunt u in Duitsland een kind adopteren,

  • dat al familie van u is,
  • dat u niet kent en geen familie van u is,
  • dat uit een ander land komt.

U kunt ook het kind van uw partner adopteren.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Voorwaarden voor een adoptie in Duitsland

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Om een kind in Duitsland te mogen adopteren, moeten de adoptieouders en de biologische (=lijfelijke) ouders van het kind het hiermee eens zijn.

Als u een kind adopteert, is dat voor altijd. U kunt het kind dus niet teruggeven als er problemen zijn of als het kind zich anders ontwikkelt dan u zich heeft voorgesteld.

Ook homoseksuele koppels kunnen in Duitsland onder bepaalde voorwaarden kinderen adopteren.

Een kind adopteren

Het adoptie-bemiddelingsrecht in Duitsland

In Duitsland mogen alleen speciale organisaties bemiddelen voor adoptie, zoals de diensten voor jeugdhulp of erkende adoptiediensten.

Wie mag adopteren?

In principe mogen in Duitsland alleen gehuwde koppels een kind adopteren. In uitzonderingsgevallen mogen ook alleenstaande personen een kind adopteren.

Een getrouwd koppel kan een kind in principe alleen samen adopteren. Dat betekent dat beide partners bereid moeten zijn om voor het kind te zorgen.

U kunt ook een kind adopteren als u al eigen kinderen heeft.

Toestemming geven voor adoptie

Uw toestemming is een voorwaarde

Een echtpaar of een individuele persoon mag een kind alleen adopteren, als de biologische ouders hiermee akkoord gaan. Adoptie is pas mogelijk als het kind minstens 8 weken oud is. Als u toestemming wilt geven voor adoptie van uw kind, moet u al voor de geboorte contact opnemen met een adoptiedienst. De adoptiedienst zegt u ook welke hulp u kunt krijgen.

U verliest alle rechten

Een adoptie is voor altijd. De adoptie kan normaal gesproken niet ongedaan worden gemaakt. Door de adoptie bent u juridisch geen familie meer van uw kind. U heeft geen ouderlijke plichten meer voor het kind. Maar u heeft ook geen recht meer om het kind te zien en voor het kind te zorgen.

U hoort normaal gesproken niet waar uw kind heen gaat en wie het adopteert. Dat is belangrijk voor een goede ontwikkeling van het kind en om de nieuwe ouder-kind-relatie met het adoptiegezin niet te storen. U krijgt wel een beschrijving van de levensomstandigheden van de adoptieouders. De namen en het adres van de adoptieouders krijgt u niet. Ieder kind heeft het recht om te weten wie zijn biologische ouders zijn. Vanaf 16 jaar kan een kind dat recht ook zelf opeisen en de adoptiedocumenten inzien.

Recht op advies

Een koppel laat zich adviseren

Als u een kind wilt adopteren of toestemming wilt geven voor adoptie van uw kind, heeft u in Duitsland het recht om hierover advies te vragen. Bij een dienst voor jeugdhulp of een erkende adoptiedienst krijgt u hulp bij uw beslissing van speciaal opgeleide consulenten.

De adoptiedienst kijkt ook welke koppels geschikt zijn voor de adoptie van een kind. Als de adoptiedienst vindt dat u een kind kunt adopteren, neemt u het kind eerst een tijdje als pleegkind op. Het kind woont in die tijd al bij u. Pas na de „pleeg-tijd“ mag u het kind adopteren.

Adoptie van kinderen uit het buitenland

Duitsland en meer dan 60 andere landen hebben bijzondere regels gemaakt voor de bescherming van kinderen bij internationale adopties. Kinderen uit het buitenland mogen in Duitsland alleen worden geadopteerd, als dat niet mogelijk is in het herkomstland van de kinderen.

Buitenlandse kinderen, die tijdens het adoptieverzoek nog geen 18 jaar oud zijn, krijgen door de adoptie automatisch de Duitse nationaliteit.

Vertaal deze tekst in:
Sluiten

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp