Recht op advies

Alle vrouwen en mannen die wonen in Duitsland (ook jonger dan 18 jaar) hebben recht op gratis advies bij een adviescentrum. U hoeft hier niet uw naam te zeggen.

Er is advies over verschillende onderwerpen, zoals:

De adviescentra zijn erkend door de overheid. Veel consulenten spreken behalve Duits ook andere talen.

U kunt alleen naar uw afspraak komen, maar ook met iemand die u vertrouwt (zoals uw partner, een vriendin, vriend of uw moeder).

De consulenten mogen niemand vertellen wat ze met u hebben besproken, als u dat niet wilt.

Recht op medische zorg voor zwangere vrouwen

Een dokter neemt een echografie van een zwangere vrouw

Elke zwangere vrouw heeft in Duitsland recht op onderzoek en advies van een dokter. De ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten. Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft, krijgt u in Duitsland medische zorg als u zwanger bent.

Moederschapsbescherming

In Duitsland is de werkgever (bijvoorbeeld een bedrijf) wettelijk verplicht om zwangere vrouwen te beschermen bij het werk. Dat heet moederschapsbescherming. Het maakt niet uit welke nationaliteit u heeft. Werk dat ongezond is voor de vrouw of het kind, zoals zware dingen tillen of lang staan, is verboden.

Moederschapsbescherming voor de geboorte

De laatste zes weken voor de datum waarop u bent uitgerekend, mag u als zwangere vrouw niet werken. Alleen als u zelf zegt dat u in die tijd wilt werken, kunt u verder werken. U kunt in de laatste 6 weken voor de geboorte ieder moment besluiten om niet meer te werken. U krijgt dan uw loon gewoon doorbetaald.

Moederschapsbescherming na de geboorte (absoluut werkverbod)

Moeders mogen in Duitsland normaal gesproken tot acht weken na de geboorte niet werken. Bij een te vroege geboorte of geboorte van meerdere kinderen mag u twaalf weken na de geboorte niet werken – ook niet als u dat zelf wilt.

Ontslagbescherming

Als u zwanger bent, mag uw werkgever u tot 4 maanden na de geboorte alleen om belangrijke redenen (zoals diefstal bij de werkgever) ontslaan. U kunt uw werkgever tot 2 weken na het ontslag nog zeggen dat u zwanger bent. Het ontslag is dan niet geldig.

Vrij krijgen voor onderzoeken

Als u werkt bij een werkgever en zwanger bent, moet uw werkgever u voor elk controle-onderzoek vrij geven, ook tijdens werktijd. Uw werkgever moet uw volledige loon betalen en mag geen geld inhouden als u naar een controle-onderzoek gaat.

Als u een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft, geldt de moederschapsbescherming voor de duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Ouderschapsverlof

Vrouwen en mannen die in Duitsland bij een werkgever werken, hebben het recht om na de geboorte van hun kind maximaal 3 jaar verlof te krijgen van hun werk. Dat betekent dat de vrouw of de man of allebei maximaal 3 jaar lang niet hoeven te werken. Ze krijgen in die tijd natuurlijk ook geen geld van hun werkgever.

De werkgever moet de werkplek of een vergelijkbare werkplek maximaal 3 jaar voor u vrijhouden. Na deze tijd mag u weer hetzelfde of vergelijkbaar werk gaan doen bij uw werkgever.

Oudergeld

Alle ouders die hun kind de eerste 14 maanden zelf thuis willen verzorgen, krijgen in Duitsland financiële hulp. Informatie hierover krijgt u in een adviescentrum.

Vrije keuze vroedvrouw

Elke zwangere vrouw die is verzekerd bij een ziektekostenverzekeraar, kan tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap hulp krijgen van een vroedvrouw.

De ziektekostenverzekeraars betalen de volgende diensten van de vroedvrouw:

Advies tijdens de zwangerschap
Controle-onderzoek, als de dokter het onderzoek nog niet heeft gedaan
Hulp bij klachten in de zwangerschap en weeën
De voorbereiding op de geboorte (alleen of in groepen)
De begeleiding bij de geboorte (of bij een miskraam) in het ziekenhuis, in het geboortehuis of thuis
De kraamzorg (zogenoemde „nazorg“) na de geboorte tot 12 weken na de geboorte
Herstelgymnastiek na de geboorte

Bij grotere problemen met

  • voeden,
  • wondherstel,
  • scheuringen,
  • vertraagd herstel of andere problemen

betalen de ziektekostenverzekeraars ook extra huisbezoeken van de vroedvrouw.

Hier kunt u een vroedvrouw bij u in de buurt vinden: www.hebammensuche.de

Mag niemand weten dat u zwanger bent?

Als u zwanger bent en hulp nodig heeft, heeft u in Duitsland recht op advies.

Hulp en informatie vindt u op www.geburt-vertraulich.de en 24 uur per dag via het gratis telefoonnummer 0800/ 40 40  020. U hoeft hier niet uw naam te zeggen en krijgt contact met een consulent bij u in de buurt. Met haar of hem kunt u dan alles bespreken.

Een dokter verzekert een patiënt dat hij geen vertrouwelijke informatie zal doorgeven.
Translate this text into:
Close

Dictionary and translations

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp