Prawo do konsultacji

Wszystkie kobiety i mężczyźni żyjący w Niemczech (również poniżej 18. roku życia) mają prawo do bezpłatnych konsultacji w poradni. W trakcie konsultacji nie trzeba zdradzać swojego nazwiska.

Poradnictwo dotyczy takich tematów jak:

 • możliwe formy pomocy (również finansowej) w trakcie ciąży i po przyjściu dziecka na świat
 • pytania prawne
 • przerwanie ciąży.

Poradnie są certyfikowane przez państwo. Wielu konsultantów oprócz niemieckiego zna również inne języki.

Możesz udać się do poradni samemu lub z zaufaną osobą (np. z partnerem, z partnerką, z przyjacielem, z przyjaciółką, z Twoją mamą).

Doradcy nie mają prawa opowiadać komukolwiek o odbytej rozmowie, jeśli sobie tego nie życzysz.

Prawo do opieki lekarskiej dla kobiet ciężarnych

Lekarz przeprowadzający badanie USG u kobiety w ciąży.

Każda kobieta ciężarna ma w Niemczech prawo do badań i konsultacji lekarskich. Koszty tego pokrywają kasy chorych. Nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego, jako kobieta ciężarna będziesz w Niemczech objęta opieką medyczną.

Kobiety ciężarne i po połogu pod ochroną pracodawcy (Mutterschutz)

W Niemczech pracodawca (np. firma) jest zobowiązany ustawowo chronić kobiety w ciąży w trakcie pracy. Określa się to jako Mutterschutz (dosłownie: ochrona matki). Nie zależy to od Twojego obywatelstwa. Zabronione są np. czynności, które są niezdrowe dla matki i dziecka, np. podnoszenie ciężkich przedmiotów czy praca przez dłuższy czas w pozycji stojącej.

Ochrona kobiety ciężarnej w pracy

Przez 6 tygodni przed wyliczonym terminem narodzin nie możesz pracować. Możliwość pracy w tym czasie istnieje tylko, jeśli sama wyrazisz chęć pracy. W każdym momencie w ostatnich 6 tygodniach przed narodzinami możesz zdecydować o przerwaniu pracy i mimo to będziesz otrzymywać swoją pensję.

Ochrona kobiety po narodzinach dziecka (absolutny zakaz pracy)

Kobiety w Niemczech z zasady nie mogą pracować przez 8 tygodni po porodzie. W przypadku przedwczesnego porodu lub porodu mnogiego nie możesz pracować przez 12 tygodni po porodzie, nawet jeśli byś chciała.

Ochrona przed zwolnieniem z pracy

Jeśli jesteś w ciąży, twój pracodawca nie może Cię zwolnić, chyba że zaistniałby ważny powód ku temu (np. kradzież w miejscu pracy). Ochrona ta trwa przez 4 miesiące od narodzin dziecka. Jeśli nie później niż 2 tygodnie po zwolnieniu Cię z pracy poinformujesz pracodawcę o tym, że jesteś w ciąży, wypowiedzenie traci ważność.

Zwolnienie od pracy na czas badań lekarskich

Jeśli jesteś w ciąży i jesteś zatrudniona na podstawie umowy o pracę, Twój pracodawca musi zezwalać Ci na wykonywanie wszystkich badań profilaktycznych, nawet jeśli odbywają się one w godzinach Twojej pracy. Pracodawca musi wypłacić Ci pełne wynagrodzenie i nie ma prawa potrącać Ci żadnej sumy z pensji, jeśli chodzisz na badania profilaktyczne.

Jeśli masz umowę o pracę zawartą na czas określony, ochrona pracodawcy trwa przez okres trwania umowy o pracę.

Urlop wychowawczy

Kobiety i mężczyźni zatrudnieni w Niemczech na podstawie umowy o pracę mają prawo  do zwolnienia od pracy na okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od narodzin dziecka. To oznacza, że kobieta bądź mężczyzna lub też obydwoje nie muszą pracować (maksymalnie 3 lata), lecz nie będą przez ten czas otrzymywać pieniędzy od pracodawcy.

Pracodawca jest zobowiązany zatrzymać dla Ciebie Twoje miejsce pracy lub podobną posadę przez okres trwający nie dłużej niż 3 lata. Po upływie tego czasu możesz powrócić do pracy na Twojej dawnej lub podobnej pozycji u Twojego pracodawcy.

Zasiłek wychowawczy

Wszyscy rodzice, którzy chcą wychowywać dziecko przez pierwsze 14 miesięcy w domu, otrzymują w Niemczech oficjalną zapomogę. Informacje na ten temat otrzymasz w którejś z poradni.

Wolny wybór położnej

Każda kobieta ciężarna ubezpieczona przez kasę chorych w trakcie ciąży i po narodzinach dziecka może otrzymać pomoc położnej. Kasy chorych opłacają następujące usługi położnej:

 • konsultacje w trakcie ciąży
 • badania profilaktyczne, jeśli lekarz nie przeprowadził jeszcze badań
 • pomoc przy dolegliwościach w trakcie ciąży i przy bólach porodowych
 • przygotowanie narodzin (indywidualnie lub w grupach)
 • opieka przy narodzinach (lub przy poronieniu) w szpitalu, domu narodzin (niem. Geburtshaus) czy we własnym domu
 • opieka w połogu (tzw. opieka poporodowa) trwająca najdłużej 12 tygodni
 • gimnastyka mięśni dna miednicy po porodzie.

Przy znacznych problemach z:

 • karmieniem piersią
 • gojeniem ran
 • ranami krocza
 • opóźnioną regeneracją mięśni dna miednicy i przy innych problemach.

ustawowe kasy chorych opłacają również dodatkowe wizyty położnej w Twoim domu.

Tutaj możesz poszukać położnej w Twojej okolicy: www.hebammensuche.de

Jesteś w ciąży i nikt nie może się o tym dowiedzieć?

Jeśli jesteś w ciąży i potrzebujesz pomocy, w Niemczech masz prawo do konsultacji.

Informacje i pomoc znajdziesz na stronie: www.geburt-vertraulich.de oraz przez całą dobę pod bezpłatnym numerem telefonu: 0800/ 40 40 020. Nie musisz tu podawać swojego nazwiska. Uzyskasz informację o znajdujących się w Twojej okolicy doradcach, z którymi będziesz mogła wszystko omówić.

Lekarz zapewniający pacjenta, że nie udostępni jakichkolwiek informacji poufnych.
Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc