Право на консултиране

Всички жени и мъже (вкл. и под 18-годишна възраст), които живеят в Германия имат право на безплатни консултации в оторизирана приемна. При посещението там не сте длъжен да съобщавате името си. 

Консултации се предоставят по различни теми, напр.:

Приемните са лицензирани от държавата. Много от консултиращите специалисти там говорят и други езици освен немски. 

Консултацията може да посетите сам или с човек, на когото имате доверие (напр.: с Вашата партньорка/Вашия партньор, с приятел/ка, с майка Ви).

Консултиращите специалисти нямат право без Вашето съгласие да информират никого за темите, по които са разговаряли с Вас.

Право на медицински грижи по време на бременността

Лекар извършва ултразвуково изследване на бременна жена.

Всяка бременна жена в Германия има право на лекарски прегледи и консултации. Разноските се поемат от Здравноосигурителната каса. Дори и да нямате здравна застраховка в Германия по време на бременността, ще получите медицинско обслужване. 

Закрила на майчинството

В Германия работодателят (напр. фирмата) е задължен по закон да защитава бременните жени. Това се нарича закрила на майчинството. При това е без значение какво гражданство имате. Забранено е например извършване на работа, която вреди на здравето на жената или на плода, като напр. вдигане на тежки предмети или твърде дълго стоене на крак. 

Закрила на майчинството преди раждането

Последните шест седмици преди изчислената дата за раждане нямате право да работите. Само ако изрично заявите, че желаете да работите, може да продължите да работите. Независимо от това, през последните 6 седмици може по всяко време да решите да не работите, като ще продължите да получавате заплатата си.   

Закрила на майчинството след раждането (абсолютна забрана за работа) 

Обичайно майките в Германия не работят през първите осем седмици след раждането. Майки на преждевременно родени деца или при многоплодно раждане (близнаци, тризнаци и пр.) нямат правото да работят дванадесет седмици след раждането, дори и самите те да го желаят. 

Защита на труда

При бременност работодателят не може да Ви уволни до 4 месеца след раждането, освен по особено важна причина (напр. престъпление в работата – кражба, побой и др. под.). Може да уведомите работодателя си, че сте бременна до 2 седмици след освобождаването си и тогава уволнението става невалидно.     

Освобождаване от работа за прегледи

При бременност Вашият работодател е длъжен да Ви освобождава в работно време за всички прегледи в рамките на предродилните грижи. Работодателят е длъжен да плаща пълно трудово възнаграждение и няма право да намалява заплащането Ви поради посещение на прегледи, свързани с предродилните грижи.

Ако работите с временен трудов договор, закрилата на майчинството важи за срока на договора.

Отпуск за гледане на дете

Жените и мъжете в Германия, които работят при работодател, имат правото да ползват неплатен отпуск за гледане на дете до навършването му на 3 години. Това означава, че жената или мъжът или двамата могат да ползват максимум до 3 години неплатен отпуск.  

Работодателят е длъжен да пази Вашето или сходно работно място максимум 3 години. След този 3-годишен период Вие може да се върнете на работа на същото или на сходно работно място.  

Обезщетение за отглеждане на малко дете

Всички родители в Германия, които желаят да се грижат през първите 14 месеца за детето си у дома, получават финансова помощ. Информация за това може да получите  в съответните приемни.

Свободен избор на акушерка

Всяка жена със здравна застраховка има право по време на бременността и след раждането да ползва услугите на акушерка.

Здравната каса поема разноските за следните акушерски услуги:

 • Консултации по време на бременността
 • Предродилни прегледи, ако те вече не са извършени от лекар 
 • Помощ при оплаквания по време на бременността или при контракции  
 • Подготовка за раждане (индивидуално или в група)
 • Обгрижване при израждане (или при спонтанен аборт) в болница, в къща за раждане или у дома
 • Следродилни грижи (т.нар. „последващи грижи“) до 12-ата седмица след раждането 
 • Гимнастика за възстановяване след раждане

При по-сериозни проблеми с

 • кърмене,
 • зарастване на рани,
 • при наранявания на тазовото дъно (перинеум)
 • бавно възстановяване или други проблеми, здравните каси поемат разноските за допълнителни посещения на акушерка в дома.  

Тук може да намерите акушерки в близост: www.hebammensuche.de

Бременност и никой не трябва да узнае?

Бременна сте и се нуждаете от помощ – в Германия имате право на консултация.

Информации и помощ ще намерите на сайта www.geburt-vertraulich.de, а също и на денонощния безплатен телефон 0800/ 40 40  020.  Не е необходимо да назовавате името си. На този телефон ще получите контакт с консултант в близост до Вас, с когото може да обсъдите всичко.  

Лекар уверява пациент, че няма да разкрива никаква поверителна информация.
Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ