Koitus interruptus

Të tërheqësh penisin jashtë vaginës pak para ejakulacionit. Kjo është një mënyrë natyrore, por jo e sigurt, për parandalimin e shtatzanisë. Burrat nuk e tërheqin penisin gjithmonë në kohën e duhur,  dhe spermatozoidet mund të pikojnë nga penisi para ejakulacionit.

To withdraw

To pull the penis out of the vagina just before ejaculation. This is a natural but unreliable way of preventing pregnancy (contraception). Men do not always withdraw in time and sperm cells can drip from the penis before ejaculation.