Всеки човек има собствени граници. Вашите граници са част от Вашата личност. Вие имате право да уважават Вашите граници. Който престъпва Вашите граници, е непочтителен и така Ви обижда като личност. Ако Вашите граници бъдат престъпени, Вие имате правото да предприемете нещо. В едно партньорство границите могат да бъдат различни.

Нещо, което е приемливо за Вашата партньорка/Вашия партньор , може да бъде неприемливо за Вас. Вие разбирате, че Вашата партньорка/Вашият партньор е престъпил Вашите граници, когато случилото се Ви кара да не се чувствате добре. Ако някой прави нещо с Вас против Вашата воля, той престъпва Вашите граници.Не винаги е лесно да се разбере къде са собствените граници и къде са границите на другия. Ето защо е важно да се говори за това. Кажете на другите хора къде са Вашите граници и се постарайте да откриете границите на другите хора и да не ги престъпвате.

Има обаче недвусмислено престъпване на границите. Например

Всичко това е насилие и не бива да се търпи. Когато някой престъпи Вашите граници, Вие можете да потърсите помощ и отидете в полицията или да се обърнете към консултантска служба.

Важно е партньорките/партньорите да разговарят помежду си. Това може да им помогне да се съобразяват с границите на другия. Двамата трябва да се споразумеят какво е допустимо и какво не. Никой не бива да принуждава друго лице към нещо посредством физическо или психическо насилие. Двамата би трябвало да се опитат да бъдат равноправни партньорки/партньори един за друг. Едно лице не бива да има власт над друго лице. Партьорките/партньорите би трябвало да се отнасят внимателно и с взаимно уважение.

И мъжът, и жената са съгласни да правят секс

Кажете не

Ако имате чувството, че престъпват Вашите граници, тогава кажете не.

Понякога чувствате, че не желаете нещо, но не можете да обясните защо. Това е нормално. Вие не сте длъжни да обосновавате решението си. Достатъчно е да кажете „не“. Вашата партньорка/Вашият партньор трябва да се съобрази с Вашето решение.

Може да е трудно да кажете „не“, особено ако имате силни чувства към Вашата партньорка/Вашия партньор. Може би се страхувате да не я загубите или да не го загубите. Вашето „не“ обаче е важно и правилно. То ясно показва на Вашата партньорка/Вашия партньор къде са Вашите граници.

Момиче отказва на момче

Не се съгласявайте с Вашата партньорка/Вашия партньор, ако всъщност не искате. Кажете ясно и недвусмислено „не“. При това, ако е възможно, гледайте Вашата партньорка/Вашия партньор в очите. Ако е възможно му обяснете, защо не искате нещо. Ако се налага, повторете посланието си. Вие не бива да изпитвате вина за това. Ако Вашата партньорка/Вашият партньор не приемат Вашето „не“, потърсете помощ. Доверете се на лице, което Ви е близко. Или потърсете професионална помощ в консултантска служба.

Ако Вашата партньорка/Вашият партньор отново Ви принуждава да вършите неща, които не желаете, е налице въпросът дали тя или той наистина е правилният партньор за Вас.

Сексуализирано насилие

Когато някой посредством насилие или заплаха с насилие Ви принуждава да направите нещо, което не желаете, това е принуда. Принудата е престъпване на Вашите граници.

Ако някой Ви напада с думи или действия, които имат сексуален подтекст и така иска да Ви унижи, това е сексуализирано насилие. Това лице престъпва Вашите граници, за да се почувства по-силно.

Сексуализираното насилие има много форми. Например то може да бъде под формата на обиди със сексуални думи, нежелани докосвания в интимната област или насилствени сексуални действия.

Сексуализираното насилие както и всяко насилие е забранено по закон. То се счита за престъпно деяние и се преследва от полицията, ако подадете жалба.

Родини, членове на семейството, познати или чужди хора могат да упражняват сексуализирано насилие.

Търсене на помощ

Не се чувствайте виновна и не се срамувайте, ако преживеете сексуализирано насилие. Много хора са потърпевши. Потърсете помощ:

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ