Każdy człowiek ma swoje granice. Twoje granice stanowią część Twojej osobowości. Masz prawo do tego, aby inni respektowali Twoje granice. Ten, kto przekracza Twoje granice, zachowuje się lekceważąco i obraża w ten sposób Twoją osobę. Jeżeli ktoś narusza Twoje granice, wówczas masz prawo, aby coś przeciwko temu zrobić. Granice w Twoim związku z partnerką / partnerem mogą być różne.

Coś, co jest do przyjęcia dla Twojej partnerki / Twojego partnera, może być dla Ciebie nie do przyjęcia. Rozpoznasz, że Twoja partnerka / Twój partner przekracza Twoje granice, jeżeli w trakcie tego, co się dzieje, czujesz się nieswojo. Twoje granice zostają przekroczone, gdy ktoś robi coś z Tobą wbrew Twojej woli. Nie zawsze można w łatwy sposób rozpoznać, gdzie znajdują się nasze własne granice i gdzie znajdują się granice drugiej osoby. Dlatego też ważne jest, aby o tym rozmawiać. Powiedz innej osobie, gdzie znajdują się Twoje granice, i zwróć uwagę na to, aby dostrzegać granice innych ludzi i ich nie naruszać.

Istnieją jednak bardzo jednoznaczne sytuacje naruszenia granic. Należą do nich na przykład następujące sytuacje

To wszystko stanowi przemoc i nie trzeba tego znosić. Jeżeli ktoś dopuści się przekroczenia Twoich granic, możesz uzyskać pomoc i pójść na policję lub zwrócić się do poradni.

Ważne jest, żeby partnerki / partnerzy ze sobą rozmawiali. Może to im pomóc respektować granice drugiej osoby. Obie osoby powinny się porozumieć w kwestii tego, co może, a co nie ma prawa się zdarzyć. Nikt nie może do niczego zmuszać innej osoby, stosując przemoc fizyczną lub psychiczną. Obie osoby powinny spróbować być dla siebie równowartościowymi partnerkami / partnerami. Jedna osoba nie może mieć władzy nad drugą osobą. Obie partnerki / oboje partnerzy powinni traktować siebie z uwagą i ostrożnością.

Powiedzieć nie

Jeżeli czujesz, że ktoś przekracza Twoje granice, wówczas powiedz nie.

Czasami wyraźnie czujesz, że czegoś nie chcesz, ale nie potrafisz wyjaśnić, dlaczego. I to jest w porządku. Nie musisz uzasadniać swojej decyzji. Wystarczy słowo nie. Twoja partnerka / Twój partner musi respektować Twoją decyzję.

Mówienie nie może być trudne, szczególnie wtedy, gdy darzysz swoją partnerkę / swojego partnera silnym uczuciem. Może boisz się, że ją / go stracisz. Ale Twoje nie jest ważne i prawidłowe. Wyraźnie pokazuje Twojej partnerce / Twojemu partnerowi, gdzie są Twoje granice.

Nie składaj swojej partnerce / swojemu partnerowi żadnych obietnic, jeżeli tak naprawdę tego nie chcesz. Jasno i wyraźnie powiedz nie. W miarę możliwości patrz przy tym swojej partnerce / swojemu partnerowi w oczy. Jeżeli potrafisz, wyjaśnij jej / mu, dlaczego czegoś nie chcesz. Jeżeli to konieczne, powtórz swoją informację. Nie musisz czuć się winna / winny. Jeżeli Twoja partnerka / Twój partner nie akceptuje Twojego nie, wówczas skorzystaj z pomocy. Zwierz się osobie, która jest Ci bliska. Albo też poszukaj profesjonalnej pomocy w poradni.

Jeżeli Twoja partnerka / Twój partner ponownie zmusza Cię do robienia rzeczy, których nie chcesz, wówczas pojawia się pytanie, czy rzeczywiście jest to dla Ciebie odpowiednia partnerka / odpowiedni partner.

Przemoc seksualna

Jeżeli ktoś zmusza Cię przemocą lub groźbą zastosowania przemocy do zrobienia czegoś, czego nie chcesz, wówczas określa się to mianem zmuszania. Zmuszanie stanowi przekroczenie Twoich granic.

Przemoc seksualna ma miejsce wtedy, gdy ktoś atakuje Cię słownie lub czynami, które dotyczą sfery seksualnej, a poprzez to chce Cię poniżyć. Osoba ta narusza Twoje granice, aby poczuć się poprzez to bardziej władczą / władczym.

Przemoc seksualna ma różne postacie. Może do niej na przykład dochodzić w formie znieważania poprzez użycie słów o podłożu seksualnym, w formie niechcianego dotyku w sferze intymnych części ciała lub także poprzez wymuszone czynności seksualne.

Przemoc seksualna jak każda inna przemoc jest prawnie zabroniona. Uznaje się ją za czyn karalny i jest ona ścigana przez policję, jeżeli zostanie zgłoszona.

Przemoc seksualną mogą stosować krewni, członkowie rodziny, znajomi lub osoby obce.

Szukanie pomocy

Nie czuj się winna / winny i nie wstydź się, jeżeli doświadczysz przemocy seksualnej. Jest wiele osób, których to dotyczy. Poszukaj dla siebie pomocy:

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc