Ieder mens heeft zijn eigen grenzen. Uw grenzen zijn onderdeel van uw persoonlijkheid. U heeft er recht op dat uw grenzen worden gerespecteerd. Iemand die uw grenzen overschrijdt, is respectloos en kwetst u daardoor als persoon. Als uw grenzen worden overschreden, heeft u het recht daar iets tegen te doen. Grenzen in een relatie kunnen verschillen.

Iets wat voor uw partner aanvaardbaar is, kan voor u niet aanvaardbaar zijn. U herkent dat uw partner uw grenzen overschrijdt, als wat er gebeurt niet goed voelt voor u. Uw grenzen worden overschreden als iemand iets tegen uw wil met u doet. Het is niet altijd gemakkelijk te herkennen waar uw grenzen liggen en wat de grenzen zijn van de ander. Daarom is het belangrijk om erover te praten. Vertel anderen waar uw grenzen liggen, en let erop dat u de grenzen van anderen herkent en respecteert.

Er zijn ook heel duidelijke grensoverschrijdingen. Dat zijn bijvoorbeeld

Dit zijn allemaal vormen van geweld die u niet hoeft te accepteren. Als iemand uw grenzen overschrijdt, kunt u hulp halen en naar de politie gaan of contact opnemen met een adviescentrum.

Het is belangrijk dat partners met elkaar praten. Dat kan hen helpen om elkaars grenzen te respecteren. Ze moeten afspreken wat mag en wat niet. Niemand mag een ander met lichamelijk of geestelijk geweld ergens toe dwingen. Ze moeten allebei proberen om gelijke partners voor elkaar te zijn. Iemand mag geen macht hebben over een andere persoon. Beide partners moeten zorgvuldig en aandachtig met elkaar omgaan.

Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben

Nee zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen worden overschreden, zeg dan nee.

Soms voelt u duidelijk dat u iets niet wilt, maar kunt niet uitleggen waarom. Dat is in orde. U hoeft uw beslissing niet te rechtvaardigen. Nee zeggen is voldoende. Uw partner moet uw beslissing respecteren.

Nee zeggen kan moeilijk zijn, vooral als u sterke gevoelens heeft voor uw partner. U bent misschien bang om hem/haar te verliezen. Toch is het belangrijk en goed dat u nee zegt. U geeft uw partner daarmee duidelijk aan waar uw grenzen liggen.

Een meisje zegt neen tegen een jongen.

Beloof uw partner niets wat u eigenlijk niet wilt. Zeg duidelijk nee. Kijk uw partner daarbij in zijn of haar ogen. Als u dat kunt, vertelt u hem of haar waarom u iets niet wilt. Herhaal uw mededeling als dat nodig is. U hoeft zich niet schuldig te voelen.

Als uw partner uw weigering niet accepteert, haal dan hulp. Neem contact op met een vertrouwde persoon. Of zoek professionele hulp bij een adviescentrum. Als uw partner u herhaaldelijk dwingt om dingen te doen die u niet wilt, is de vraag of hij of zij wel de juiste partner is voor u.

Geseksualiseerd geweld

Als iemand u met geweld of dreiging van geweld dwingt iets te doen wat u niet wilt, wordt dit dwang genoemd. Dwang is een overschrijding van uw grenzen.

Geseksualiseerd geweld is ook als iemand u aanvalt met woorden of daden die seksueel bedoeld zijn en u daarmee wil vernederen. Deze persoon overschrijdt uw grenzen om zich daardoor machtiger te voelen.

Geseksualiseerd geweld komt in vele vormen voor. Bijvoorbeeld in de vorm van beledigingen door seksuele woorden, ongewenste aanrakingen van intieme lichaamsgedeeltes of door gedwongen seksuele handelingen.

Seksueel geweld is net als elke vorm van geweld strafbaar. Het is een misdrijf en wordt gerechtelijk vervolgd als het wordt aangegeven.

Geseksualiseerd geweld kan plaatsvinden door familieleden, kennissen of vreemden.

Hulp zoeken

U hoeft geen schuld- of schaamtegevoelens te hebben als u geseksualiseerd geweld meemaakt. Veel mensen zijn hiervan het slachtoffer. Zoek hulp:

Vertaal deze tekst in:
Sluiten

Woordenboek en vertalingen

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp