Интерсексуалност

Човек е интерсексуален, когато не всички негови физически белези са категорично мъжки или женски. Мъжки или женски физически белези са не само половите белези, които се виждат, като например гениталиите. Към тях спадат също белези във вътрешността на тялото, като например генотип и хормони. При някои хора непосредствено след раждането става ясно, че те са интерсексуални. При други хора това проличава едва в детството или пубертета. От 2019 г. в Германия е възможно в удостоверението за раждане и други документи полът на хора, когато той не може категорично да се отнесе към мъжкия или женския пол, да се вписва като „различен“.

Транссексуалност

Транссексуалният човек физически е недвусмислено мъж или жена. Тези хора се чувстват чужди в своето тяло и че принадлежат към другия пол. Те имат тяло на мъж, но се чувстват като жена. Или имат женско тяло, но се чувстват като мъж. Често пъти хората страдат от това противоречие и поради това искат да нагодят своето тяло към пола, към който чувстват, че принадлежат. Ето защо се подлагат на операции и/или приемат хормони. Така те могат да променят тялото си. Много от тях променят също името си и официалните си документи (например паспорт). В своето „истинско“ тяло те се чувстват комфортно.

Правно положение в Германия

Жените, мъжете, транссексуалните и интерсексуалните хора има в Германия едни и същи права. В Германия никой човек не бива да бъде ограничаван (дискриминиран) или поставян в неравностойно положение заради своя пол. За това има закон, Закон за равностойното положение (накратко: ЗРП).

Преведете този текст на
Затвори

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ