Interseksualiteit

Een persoon is interseksueel als deze lichamelijke kenmerken heeft die niet allemaal duidelijk mannelijk of vrouwelijk zijn. Mannelijke en vrouwelijke lichamelijke kenmerken zijn niet alleen de zichtbare geslachtskenmerken zoals de genitaliën. Ook kenmerken binnenin het lichaam behoren hiertoe, zoals DNA en hormonen. Bij sommige mensen is meteen al na de geboorte duidelijk dat ze interseksueel zijn. Bij andere mensen blijkt het pas in de jeugd of puberteit. Sinds 2019 is het in Duitsland bij mensen waarbij niet duidelijk kan worden vastgesteld of ze van het mannelijke of vrouwelijke geslacht zijn, mogelijk om 'divers' als geslacht in de geboorteakte en in andere documenten te laten vermelden.

Transseksualiteit

Transseksuele mensen zijn lichamelijk duidelijk een man of een vrouw. Maar ze voelen dat ze vreemd zijn in hun lichaam en tot het andere geslacht behoren. Ze hebben bijvoorbeeld een mannelijk lichaam maar voelen zich een vrouw. Of ze hebben een vrouwelijk lichaam maar voelen zich een man. Transseksuele mensen lijden vaak onder deze tegenstrijdigheid en willen hun lichaam daarom aanpassen aan het geslacht waartoe ze voelen te behoren. Daarom laten ze zich opereren en/of ze nemen hormonen. Zo kunnen ze hun lichaam veranderen. Veel transseksuele mensen laten ook hun naam en officiële documenten (zoals de identiteitskaart) veranderen. In hun 'juiste' lichaam voelen ze zich goed.

Juridische situatie in Duitsland

Vrouwen, mannen, transseksuele en interseksuele mensen hebben in Duitsland dezelfde rechten. In Duitsland mag niemand vanwege zijn geslacht worden benadeeld (gediscrimineerd) of ongelijk behandeld. Dat is geregeld in de Duitse Algemene Wet Gelijke Behandeling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, kort: AGG).

Translate this text into:
Close

Dictionary and translations

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp