Transseksualiteit

Transseksuele mensen zijn lichamelijk duidelijk een man of een vrouw. Maar ze voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze hebben bijvoorbeeld een mannelijk lichaam, maar voelen zich een vrouw. Of ze hebben een vrouwelijk lichaam, maar voelen zich een man. Om het lichaam aan het als kloppend ervaren geslacht aan te passen, kunnen ze zich laten opereren en/of hormonen nemen.

Transsexuality

Transsexual people are physically clearly a man or a woman. They feel, however, that they are part of the other sex. They have a male body, but feel like a woman. Or they have a female body, but feel like a man. In order to change the body to align with the sex they feel is correct, they can be operated on and / or take  hormones.