بینا جنسی (میان جنسی)

اگر کسی مشخصات بدنی اش مشخصاً زنانه یا مردانه نباشد، میان جنس یا بیناجنس است. مشخصات جسمی مردانه یا زنانه منحصر به مشخصات قابل مشاهده، مانند اندامهای جنسی نیست بلکه مشخصات درونی بدن مانند صفات ارثی (ژنوم) و هورمونها را نیز شامل میشود. دربعضی موارد بلافاصله پس از تولد، مشخص است که فرد، میان جنس است. در موارد دیگری این امر در سنین کودکی یا بلوغ مشخص میشود. در آلمان از سال 2019 این امکان وجود دارد که در گواهی ولادت یا سایر مدارک اشخاصی که مرد یا زن بودنشان کاملاً مشخص نیست، در محلی که جنس نوشته میشود، «متفرقه» قید شود.

تراجنسی (ترانس)

افراد تراجنس از نظر جسمی مشخصاً مرد یا زن هستند. ولی احساس می کنند در بدن خود غریبه اند و متعلق به جنس دیگرند. از نظر جسمی مرد هستند، اما احساس میکنند زن اند. یا از نظر جسمی زن اند، ولی احساس میکنند مرد هستند. این افراد غالباً از این تناقض رنج میبرند و می خواهند بدنشان را به جنسیتی تبدیل کنند که خود را متعلق به آن حس میکنند. به این دلیل تحت عمل جراحی قرارمیگیرند و/ یا هورمون مصرف میکنند. با این کار میتوانند جسم خود را تغییر دهند. خیلی ها نیز نام و مدارک رسمی (مثلاٌ کارت شناسائی) خود را تغییر میدهند. آنها در جسم «صحیح» خود احساس آسایش میکنند.

وضعیت حقوقی در آلمان

در آلمان زنان، مردان، افراد تراجنس و افراد بیناجنس دارای حقوق برابرند. هیچ کس در آلمان نباید به خاطر جنسیتش مورد تبعیض قرار بگیرد یا با او رفتاری نابرابر بشود. در مورد این مسئله قانونی وجود دارد به نام قانون برابری عمومی (AGG)

این متن را ترجمه کن به
بستن

کمک میخواهید؟ در اینجا مشاور خواهید یافت.

تماس