Interseksualność

Człowiek jest interseksualny, jeżeli posiada cechy fizyczne, które nie są jednoznacznie męskie lub żeńskie. Męskie i żeńskie cechy fizyczne to nie tylko cechy płciowe, które są widoczne, jak np. genitalia. Należą do nich również cechy we wnętrzu ciała, jak na przykład zespół cech dziedzicznych i hormony. U niektórych osób wiadomo już bezpośrednio po porodzie, że są interseksualne. U innych osób okazuje się to dopiero w okresie dzieciństwa lub dojrzewania. Od 2019 roku istnieje w Niemczech możliwość, aby w przypadku ludzi, których nie można jednoznacznie przyporządkować do płci męskiej lub żeńskiej, do aktu urodzenia oraz do innych dokumentów jako płeć wpisywać 'inna'.

Transseksualność

Osoby transseksualne są fizycznie jednoznacznie mężczyzną lub kobietą. Czują jednak, że są w swoim ciele obce i że przynależą do innej płci. Mają ciało mężczyzny, ale czują się kobietą. Lub też mają ciało kobiety, ale czują się mężczyzną. Ludzie często cierpią z powodu tej sprzeczności i dlatego też chcą dostosować swoje ciało do płci, do której odczuwają przynależność. Dlatego też poddają się operacji i / lub zażywają hormony. Mogą w ten sposób zmienić swe ciało. Wiele osób zmienia również swoje nazwisko i oficjalne dokumenty (jak choćby dowód osobisty). W swoim „właściwym“ ciele czują się komfortowo.

Sytuacja prawna w Niemczech

Kobiety, mężczyźni, osoby transseksualne i interseksualne mają w Niemczech te same prawa. W Niemczech żaden człowiek nie może być krzywdzony (dyskryminowany) lub traktowany nierówno ze względu na soją płeć. Mówi o tym prawo, a konkretnie Ogólna Ustawa o Równouprawnieniu (w skrócie: AGG).

Tłumaczenie tekstu na
Zamknij

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc