Vezorja

Organ në trupin e gruas, në të cilin piqen vezëzat. Gruaja ka 2 vezore. Vezoret janë të lidhura me gypat e Falopit, të cilat lidhen me mitrën.

Ovary

Organ in a woman's body in which egg cells ripen. A woman has 2 ovaries. The ovaries are connected to the fallopian tubes, which lead to the uterus.