Mbrojtja nga IST-ja

Mbrojtja nga IST-ja nënkupton masat e marra për të mos e lejuar një person që të marrë një infeksion nëpërmjet kontaktit seksual, për shembull, nëpërmjet përdorimit të një prezervativi.

Protection against STI

Protection against STI means action taken to stop a person getting an infection through sexual contact, for example by using a condom.