محافظت در برابرعفونت و بیماری آمیزشی (STI)

محافظت در برابر عفونت و بیماری آمیزشی (STI) به معنای اقداماتی است که برای جلوگیری از سرایت عفونت از راه تماس جنسی انجام میشود، مثلاً با استفاده از کاندوم.